VOLWASSENEN 257

Krachtig mentoraat

  • We willen het mentoraat op onderdelen verdiepen. Wie ondersteunt ons hierbij?
  • Hoe geven we het mentoraat een steviger plek in de leerlingenzorg?

Mentoren hebben een veelzijdige en complexe taak. Om te beginnen zijn ze de spil in de persoonlijke begeleiding van leerlingen. Ook spelen ze een belangrijke rol in het creëren van een fijn en veilig klimaat. Voor zowel collega’s als ouders zijn zij het eerste aanspreekpunt. De CED-Groep ondersteunt mentoren om hun vaardigheden te ontwikkelen en te versterken, bijvoorbeeld met specifieke trainingen of coaching in de klas. Zo zorgen we dat zij zijn toegerust om hun rol goed in te vullen.

Versterken mentoraat
Daarnaast ondersteunen we op schoolniveau, bijvoorbeeld met het opzetten of versterken van specifieke aspecten van het mentoraat. We werken graag met uw school samen om het mentoraat een waardevolle en stevige plek te geven in de interne zorgstructuur.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je het mentoraat opzetten of verstevigen? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x