Groep5 358

Effectieve instructie

  • Hoe kunnen leerkrachten nóg effectiever instructie geven?

Een goede instructie is de basis van een goede les. Er zijn veel verschillende instructiemodellen die veelal zijn gebaseerd op directe instructie. De CED-Groep ontwikkelde het Doordacht Passend Lesmodel (DPL) dat zich uitstekend leent voor een opbrengstgerichte manier van werken.

Doordacht Passend Lesmodel
Het Doordacht Passend Lesmodel (DPL) is geïnspireerd op het directe instructiemodel. Wat het DPL onderscheidt van andere instructiemodellen: het lesmodel besteedt veel aandacht aan de controle van begrip en het is verrijkt met inzichten uit de neuropsychologie, technieken van Teach Like a Champion en coöperatieve werkvormen. Uiteraard op een heel praktische manier, zodat leerkrachten er direct goed mee uit de voeten kunnen.

Van a tot z
Het lesmodel bestaat uit vier fasen:

  • Start: motivatie aanhoren, doel benoemen, voorkennis activeren en vooruitblikken op de les.
  • Interactieve instructie: hardop denkend voordoen, feedback op de aanpak.
  • Actieve verwerking: toepassen van de stof, begeleid oefenen, zelfstandig oefenen en eventueel op een hoger niveau werken.
  • Einde van de les: inhoudelijke afronding van de les, leerlingen laten reflecteren op het leerproces.

'Er is nu een duidelijke objectieve kijkwijzer voor klassenbezoeken.’

Expertise
Wij ondersteunen scholen bij het invoeren van het DPL. Daarbij kijken we naar jullie wensen en behoeften. Het lesmodel kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een specifiek domein of aan het geven van gedifferentieerde instructie. We starten altijd met een nulmeting, zodat er een exact beeld is van de kwaliteit van de lessen op school. Dit geeft richting voor verdere scholing.

Dankzij een traject met het Doordacht Passend Lesmodel:

check

gebruiken alle leerkrachten hetzelfde lesmodel

check

heeft je school een doorgaande lijn voor lesopbouw, klassenmanagement en didactiek

check

verbetert het didactisch handelen van het team

check

gaan de leerresultaten omhoog

check

kan de schoolleider de kwaliteit van lessen weer beoordelen en stimuleren.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil jij ook de effectiviteit van de lessen en de betrokkenheid van leerlingen vergroten? Wij komen graag langs om de waarde van het Doordacht Passend Lesmodel toe te lichten. Neem contact op met Carla van Doornen.

x