BB 560

Effectieve instructie

 • Hoe kunnen leerkrachten bewuster en effectiever instructie geven?
 • Hoe vergroten we de betrokkenheid van onze leerlingen?

Een goede instructie is de basis van een goede les. Er zijn veel verschillende instructiemodellen die veelal zijn gebaseerd op directe instructie, onder andere het Doordacht Passend lesmodel, dat de CED-Groep ontwikkelde. Dit model leent zich uitstekend voor een opbrengstgerichte manier van werken.

Doordacht Passend Lesmodel

Bij het DPL staat de effectiviteit voorop. Het model staat los van vakinhouden en is uitstekend bruikbaar wanneer er gewerkt wordt met drie verschillende arrangementen en gedifferentieerde instructie.

De belangrijkste pijlers van het model:

 • de meeste succesvolle onderwijsinterventies (benoemd door John Hattie)
 • de onderwijsbehoeften van leerlingen
 • controle van begrip
 • inzichten uit de neuropsychologie (het lerende brein)
 • doeltreffende technieken van Teach Like a Champion
 • activerende en co√∂peratieve werkvormen.

Effecten Doordacht Passend Lesmodel

Wij ondersteunen je school bij het invoeren van het DPL. Het traject wordt vormgegeven op basis van jullie wensen en behoeften en een observatieronde (nulmeting).

Dankzij het traject:

 • gebruiken alle leerkrachten hetzelfde lesmodel met bijbehorende didactische aanpakken
 • is er binnen de school een doorgaande lijn op het gebied van lesopbouw, klassenmanagement en didactiek
 • verbetert het didactisch handelen van het team en neemt hun competentiegevoel toe
 • verbeteren de leerresultaten
 • is de schoolleiding vaardiger in het beoordelen van lessen en het geven van feedback.
Logo in rondje

Wil jij ook de effectiviteit van de lessen en de betrokkenheid van leerlingen vergroten?

Wij komen graag langs om de waarde van het Doordacht Passend Lesmodel toe te lichten. Vragen? Neem dan contact op met Hanke Geurts.

x