BB 088

Instructiemodellen

  • Wanneer gebruik ik een instructie?
  • Hoe geef ik een instructie passend bij kleuters?

Instructie in groep 1 en 2

Werkt jouw school met een model voor directe instructie? Als leerkracht onderbouw ben je soms zoekende hoe een instructiemodel toch aan kan sluiten bij de informele leerwijze van kleuters. Spel is voor kleuters de belangrijkste manier om nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Dat blijft! Toch zijn er vaardigheden die kinderen niet vanzelf leren, zoals resultatief tellen of een bepaalde klank voor of achteraan een woord horen. Voor deze vaardigheden is het raadzaam gebruik te maken van doelgerichte instructie in kleine groepjes. Door deze kleine groepjes kun je leerlingen indelen op leeftijd of groep, maar ook in de zone van de naaste ontwikkeling. Er is veel ruimte om alle kinderen vaak aan bod te laten komen en het geeft je als leerkracht goed zicht op de ontwikkelfase wat gebruikt kan worden als notitie in het leerlingvolgsysteem. De structuur van DPL (Doordacht Passend Lesmodel) als instructiemodel is hier erg geschikt voor.

Een praktische en flexibele aanpak

DPL omvat vier fasen en onderscheidt zich door de integratie van Breinsleutels, technieken uit Teach Like a Champion 3.0 - Jonge Kind en coöperatieve werkvormen. Uiteraard op een heel praktische en toegepaste manier. De vier lesfasen vinden bij kleuters niet binnen één activiteit plaats.

  • Fase 1 kan met de hele groep of al in de kleine groep.
  • Fase 2 is de instructie - de ik-wij-jullie-jij stappen vinden in de kleine groep plaats. Soms aan een tafel, soms tijdens het spel in een hoek. Daarna is de activiteit voorbij en heb jij goed zicht op de voortgang van de leerlingen die meededen. Hier maak je een notitie van.
  • Als leerkracht zorg je dat Fase 3, de actieve verwerking, terugkomt in materialen, spel of herhaalactiviteiten gedurende het thema. Zo kunnen de kinderen aan de slag met de aangeboden doelen.
  • Fase 4, de evaluatie is aan het eind van het thema. Deze evaluatie richt zich op het doel, maar ook op het proces. De verzamelde notities verwerk je in jullie volgsysteem.

Aan de slag met het DPL

Wil jij het leerrendement in jouw groep verhogen? De CED-Groep ondersteunt je graag om ook in de onderbouw goed te leren werken met het Doordacht Passend Lesmodel. Naar wens kun je je verder verdiepen in de technieken uit Teach Like a Champion, Breinsleutels en coöperatieve werkvormen.

Bewuster en effectiever lesgeven?

Download gratis onze Kijkwijzer Doordacht Passend Lesmodel voor Groep 1 en 2
Logo in rondje

Meer weten?

Wil jij het leerrendement in jouw groep verhogen en wil je graag meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op

x