IKCA dreumes 242

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Je wilt dat elk kind zich veilig voelt en lekker in zijn vel zit. Dat is de basis voor een goede ontwikkeling. Een prettige sfeer in de groep en een positief klimaat zijn daarbij heel belangrijk. De pedagogisch medewerkers leveren hier met hun houding en gedrag een grote bijdrage aan. Zij hebben een voorbeeldfunctie bij het overdragen van waarden en normen. Zij leren kinderen hoe ze op een goede manier met anderen kunnen omgaan. We helpen jouw organisatie graag verder met het werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld met een programma als de Vreedzame kinderopvang, uiteenlopende trainingen of coaching op de werkvloer.

Advies en begeleiding

x