BB 212

Kleutersprongen 2.0

  • Hoe bied je een beredeneerd aanbod in groep 1-2?
  • Hoe zorg je daarbij dat er volop ruimte is voor spel en het eigen groeitempo van kleuters?
  • Hoe geeft jullie school het kleuterbeleid vorm?

Onderwijs aan kleuters is een vak apart. Lesgeven in groep 1-2 vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat leerkrachten in die groepen speciale aandacht verdienen.

De afgelopen jaren is het verhogen van leeropbrengsten één van de belangrijkste speerpunten in het onderwijs: haal eruit wat erin zit door het onderwijsproces te optimaliseren, zónder aan kinderen te trekken. De inspectie vraagt scholen te laten zien hoe zij óók in de groepen 1 en 2 werken aan het behalen van optimale opbrengsten. Dat vraagt om een duidelijke visie en concretisering van het onderwijs in groep 1-2.

Kleuteronderwijs vormgeven

Beredeneerd aanbod aanbieden in groep 1-2 kan een uitdaging zijn. Wij ondersteunen al jaren scholen bij het optimaliseren van hun onderwijs aan jonge kinderen.

"Iedere onderbouw-leerkracht wil graag spelend leren, maar wel doel- en resultaatgericht. Eindelijk is er nu een boek om als onderbouwteam dit gestructureerd en beredeneerd neer te zetten."

Lieke Bovée-Verheijen (leerkracht en bouwcoördinator Kon-Tiki, Amersfoort)

Inspiratieworkshop Differentiëren met kleuters

Het zijn bevlogen tijden met tal van uitdagingen. We krijgen veel vragen van groep 1-2 leerkrachten over differentiëren. Zoek jij ook naar tips en houvast bij het samenstellen van een beredeneerd aanbod in groep 1-2? Of ben je vooral benieuwd naar de wijze waarop je kunt differentiëren met kleuters waarbij spel een belangrijke rol speelt?

Op 11 maart organiseren we een online inspiratieworkshop waarin we met elkaar inzoomen op dit onderwerp. Aan de hand van ons nieuwe boek Kleutersprongen 2.0, opbrengstgerichte aanpak én concrete voorbeelden uit de praktijk gaan we met elkaar aan de slag.

Inspiratieworkshop Differentiëren met kleuters

Donderdag 11 maart (16:00 - 17:00)
Geef je op
Kleutersprongen 400x400

Nieuw: Kleutersprongen 2.0

Kleutersprongen 2.0

Dit boek en onze aanpak bieden houvast aan scholen om het kleuterbeleid vorm te geven. In het hoofdstuk visie vind je concrete uitwerkingen van Opbrengstgericht werken in 4D. Dit helpt je om daarna samen in gesprek te gaan. In een borgingsdocument leg je vast hoe jullie je kleuteronderwijs vormgeven.

Lees meer over opbrengstgericht werken met kleuters

""Theorie en praktijk mooi gecombineerd, zodat het ook vrijwel direct in te zetten is. Een aanwinst voor de onderwijsliteratuur, zowel voor leerkrachten, intern begeleiders als directie.”

Lieke Bovée-Verheijen (leerkracht en bouwcoördinator Kon-Tiki, Amersfoort)

x