TB 570

Kwaliteit van lesgeven

Als mentor heb je een veelzijdige en complexe taak. Om je beginnen ben je de spil in de persoonlijke begeleiding van leerlingen en fungeer je als hun vraagbaak en vertrouwenspersoon. Daarnaast speel je een belangrijke rol in het ontstaan van een prettig en veilig groepsklimaat en help je om eventuele conflicten te voorkomen of op te lossen. Ook ben je het eerste aanspreekpunt voor ouders en collega’s. Om je rol goed in te vullen, moet je over veel kennis en vaardigheden beschikken. Bijvoorbeeld op het gebied van gespreksvoering, conflictbemiddeling, pesten, omgaan met weerstanden, groepsdynamica en groepsvorming. Wil je je ontwikkelen als mentor of wil je specifieke vaardigheden versterken? De CED-Groep ondersteunt je erbij, bijvoorbeeld met gerichte trainingen. Willen jullie schoolbreed werken aan de kwaliteit van het mentoraat en in de positie ervan binnen de zorgstructuur? De CED-Groep is jullie partner! Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

Advies en begeleiding

x