Groep5 398

Schoolondersteuning 2.0

  • Hoe laat ik de inspectie zien dat we een dekkend netwerk hebben?
  • Hoe maken we het schoolondersteuningsprofiel eenvoudiger en toegankelijker?

Als samenwerkingsverband moet je een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen inrichten. Zo is gewaarborgd dat er voor élke leerling een passende plek is.

Eenduidig ondersteuningsprofiel
Het ondersteuningsplan dat elke school maakt, geeft inzicht in de basis- en extra ondersteuning die zij leerlingen kan bieden. De optelsom van alle ondersteuningsplannen moet een dekkend netwerk vormen. In de praktijk blijkt dat nogal wat scholen het ondersteuningsplan op hun eigen manier opzetten. Daardoor is de onderlinge vergelijkbaarheid lastig. Het bepalen of er een dekkend netwerk is, is dan vrijwel onmogelijk. Hoog tijd voor meer uniformiteit en inzicht!

Voldoen aan het onderzoekskader
De CED-Groep ontwikkelde een handig en compact format voor het Schoolondersteuningsprofiel 2.0. Dit profiel dat op één A4 past, gaat niet uit van de tekorten bij leerlingen, maar van de mogelijkheden van de school.

Op basis van alle ondersteuningsprofielen stellen wij een matrix samen. Die geeft een helder beeld van het dekkend netwerk.

Waarom kiezen voor Schoolondersteuningsprofiel 2.0?

check

• Maakt witte vlekken in het dekkend netwerk zichtbaar

check

• Eenduidige terminologie, geen wollige taal

check

• Alles op één A4, dus weinig werk

check

• Etalagefunctie

Logo in rondje

Meer weten?

Benieuwd hoe het Schoolondersteuningsprofiel 2.0 kan bijdragen aan een dekkend netwerk in jouw regio? Neem contact op met Hanke Geurts.

Contactswv