Groep5 302

Thuiswerk materialen - Primair onderwijs en s(b)o

Ga voor materialen voor groep 1 en 2 naar:

Nieuwsbegrip

Thuis werken met Nieuwsbegrip Goud:
Alle wekelijkse nieuwe lessen zijn voor leerlingen ook thuis beschikbaar als je met Nieuwsbegrip pakket Goud werkt. Met Nieuwsbegrip Goud kunnen de leerlingen de actuele tekst digitaal lezen. Ze vullen hun aantekeningen en antwoorden op de sleutelvragen digitaal in. Nog geen Goud-licentie? De Nieuwsbegripbeheerder kan direct een proeflicentie aanvragen (na inloggen op beheerdeel), of vraag een proeflicentie aan via deze pagina.

Lees over de voordelen van Nieuwsbegrip Goud

Nieuwsrekenen

Laat je leerlingen thuis werken met de contextopgaven van Nieuwsrekenen! Nieuwsrekenen maakt wekelijks contextopgaven op zes niveaus aan de hand van het Nieuwsbegriponderwerp.

Vreedzaam

Vanuit Vreedzaam geven we een aantal ideeën om thuis te doen:

De opsteker-challenge
Deze challenge van Vreedzaam ‘Thuis’ wil je je kinderen zeker laten doen. De Minister-president zei het al: let een beetje op elkaar. Met behulp van deze challenge zorg je samen voor een gezellige sfeer. Daarnaast kun je inspiratie halen uit de activiteit ‘een opsteker-slinger’ maken.

De opstekerslinger, samen met ouders
Dit is een uitnodigende, eenvoudige activiteit waar alle kinderen, ouders en leerkrachten van de groep een steentje aan bij kunnen dragen. Er wordt gestart met een korte les, gevolgd door een korte dagelijkse vervolgactiviteit (gedurende ongeveer twee weken).

Vreedzaam Thuis: We hebben hart voor elkaar
Juist nu ons leven door het Coronavirus verandert, is het belangrijk dat we hart hebben voor elkaar. In deze Vreedzaam Thuis besteden we aandacht aan omgaan met gevoelens. Want met Corona komen ook gevoelens onze levens binnen!
Download Vreedzaam Thuis: we hebben hart voor elkaar


Vreedzaam Thuis: We dragen allemaal een steentje bij
Iedereen thuis is verantwoordelijk voor een goede sfeer. Iedereen doet ertoe om hiervoor te zorgen. We kunnen elkaar helpen. Het thema van deze week is dan ook: We dragen allemaal een steentje bij.
Download Vreedzaam Thuis We dragen allemaal een steentje bij

Bekijk ook onze tips voor onderwijs op afstand.

x