BEELD 465

Uitgelicht: KIJK!

  • Hoe breng ik de totale ontwikkeling van een kind in kaart?
  • Hoe sluit ik aan op de basisschool?

Meest gebruikte volgsysteem

KIJK! is een praktisch en gebruiksvriendelijk hulpmiddel om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren en registreren. Ruim 30.500 leraren en pedagogisch medewerkers werken met KIJK!. Er zijn versies van KIJK! voor kinderen van 0 – 4 jaar, KIJK! groep 1-2, KIJK! groep 3-4, KIJK! op Sociale competentie voor alle groepen van de basisschool en KIJK! voor de BSO.

Zo werkt KIJK! in de praktijk

Je observeert kinderen tijdens speel- en werkmomenten en verzamelt je bevindingen in het (digitale) dagboek. Je haalt hiermee eenvoudig de volgende gegevens naar boven:

  • Individueel rapport: hoe is de ontwikkeling van het kind ten opzichte van eerdere registraties én ten opzichte van kinderen van dezelfde leeftijd?
  • Groepsrapport: hoe ontwikkelt de groep zich als geheel en welke ontwikkelingsgebieden hebben extra stimulans nodig?
  • Groepsoverzicht: welke onderwijsbehoeften hebben de kinderen?

Op basis van het groepsrapport en groepsoverzicht stel je het groepsplan op.

De voordelen van KIJK!

  • Aangepast aan de nieuwe SLO-doelen
  • Volledig digitaal of op papier
  • Op elk moment actuele gegevens beschikbaar.

Hulp bij optimaal gebruik

Wij helpen jou en je collega’s bij de invoering van KIJK! Je leert alle ins en outs kennen, zodat je vlot en goed met KIJK! kunt werken. We maken hiervoor een programma op maat, zodat het volledig aansluit bij jullie specifieke wensen en behoeften.

Checklist: hoe haal ik alles uit Kijk!?

Werk je al met KIJK! en ben je benieuwd of jullie het nog wel gebruiken zoals bedoeld? Wil je kritisch kijken naar de wijze waarop jullie data verzamelen en analyseren? Doe de check en ga na wat (nog steeds) goed gaat of waar opfrissing nodig is! Een snelle check levert natuurlijk geen volledige analyse op van jullie KIJK!-gebruik, maar is een eerste stap in de goede richting.

De CED-Groep is een officiële licentiepartner van de Bazalt Groep. Al onze KIJK!-trainers zijn dan ook geaccrediteerd.

Checklist KIJK!

Klik op 'Checklist downloaden' en vul je gegevens in

De voordelen van KIJK!

check

Aangepast aan de nieuwe SLO-doelen

check

Volledig digitaal of op papier

check

Op elk moment actuele gegevens beschikbaar

Logo in rondje

Meer informatie?

Meer weten over KIJK! en andere kindvolgsystemen, zoals Doen, Praten, Bewegen en Rekenen, HOREB, PRAVOO en Cito? Neem contact op met ons op.

x