BEELD 465

Uitgelicht: KIJK!

  • Hoe breng ik de totale ontwikkeling van een kind in kaart?
  • Hoe sluit ik aan op de basisschool?

Meest gebruikte volgsysteem
KIJK! is een praktisch en gebruiksvriendelijk hulpmiddel om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren en registreren. Ruim 30.500 leraren en pedagogisch medewerkers werken met KIJK!. Er zijn versies van KIJK! voor kinderen van 0 – 4 jaar, KIJK! groep 1-2, KIJK! groep 3-4, KIJK! op Sociale competentie voor alle groepen van de basisschool en KIJK! voor de BSO.

Zo werkt KIJK! in de praktijk
Je observeert kinderen tijdens speel- en werkmomenten en verzamelt je bevindingen in het (digitale) dagboek. Je haalt hiermee eenvoudig de volgende gegevens naar boven:

  • Individueel rapport: hoe is de ontwikkeling van het kind ten opzichte van eerdere registraties én ten opzichte van kinderen van dezelfde leeftijd?
  • Groepsrapport: hoe ontwikkelt de groep zich als geheel en welke ontwikkelingsgebieden hebben extra stimulans nodig?
  • Groepsoverzicht: welke onderwijsbehoeften hebben de kinderen?

Op basis van het groepsrapport en groepsoverzicht stel je het groepsplan op.

De voordelen van KIJK!

  • Aangepast aan de nieuwe SLO-doelen
  • Volledig digitaal of op papier
  • Op elk moment actuele gegevens beschikbaar.

KIJK! en de CED-Groep
Wij helpen jou en je collega’s bij de invoering van KIJK! Je leert alle ins en outs kennen, zodat je vlot en goed met KIJK! kunt werken. We maken hiervoor een programma op maat, zodat het volledig aansluit bij jullie specifieke wensen en behoeften.

Van Goed naar Beter obs De Noord Ridderkerk0071

Meer informatie?

Meer weten over KIJK! en andere kindvolgsystemen, zoals Doen, Praten, Bewegen en Rekenen. Ontwikkelingsvolgmodel, HOREB, PRAVOO en Cito? Neem contact met ons op.

Direct contact