VOLWASSENEN 083

VVE-monitor

Hoe staat het met de professionaliteit van pedagogisch medewerkers? Bereiken vve-voorzieningen de beoogde doelgroep, en hoe is het taalniveau van peuters? Wat is de kwaliteit van het vve-aanbod, en worden resultaatafspraken gehaald?

Op deze en andere vragen willen gemeenten een antwoord krijgen, onder meer om te voldoen aan de verplichtingen van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE).

Objectieve aanknopingspunten

De CED-Groep voert voor grote en kleine gemeenten in Nederland een vve-monitor uit. Elke monitor is maatwerk en geeft antwoord op beleidsvragen die voor die gemeente relevant zijn. De monitoruitkomsten bieden gemeenten, kinderopvangorganisaties en basisscholen objectieve aanknopingspunten voor verdere beleidsontwikkeling. Zo kunnen zij samen met het werkveld gericht werken aan kwalitatief hoogwaardig vve-aanbod dat aansluit bij de doelgroep en de lokale situatie.

'We hebben als gemeente door het opzetten van de LEA structuur echt een verbeterslag gemaakt samen met de adviseurs van CED-Groep.'

Gemeente Goirle

Kwalitatieve verdieping

Om het verhaal achter de cijfers te verduidelijken, kunnen we verdiepende interviews houden met de vve-partners. Deze interviews geven hen ruimte om in een vertrouwelijke setting open en vrij te reageren. Dit verdiept de opbrengsten van de monitor en biedt concrete aanknopingspunten voor de verdere invulling en verbetering van de vve.

Lees hier hoe gemeente Gorinchem werkt aan kansengelijkheid.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je meer weten over de vve-monitor? Neem contact op met Anja de Rooij.

x