Aan de slag met woordenschat (so)

Groep5 142

In deze praktische cursus komen de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatonderwijs aan bod. Wat zijn efficiënte manieren om in de klas aan woordenschatuitbreiding te werken? Met uitgebreide aandacht voor woordenschatonderwijs met de Viertakt van Verhallen, de aanpak van Marzano.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

In deze praktische cursus komen de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatonderwijs aan bod. Wat zijn efficiënte manieren om in de klas aan woordenschatuitbreiding te werken? Met uitgebreide aandacht voor woordenschatonderwijs met de Viertakt van Verhallen, de aanpak van Marzano.

Inhoud

 • vormgeven van woordenschatonderwijs in de klas
 • selecteren van woorden afhankelijk van je doel
 • extra aandacht voor de Viertakt van Verhallen, de aanpak van Marzano en praktische werkvormen
 • transfer naar toepassing in de dagelijkse praktijk en bij andere vakgebieden.

‘Ik kan de praktische kennis nu beter plaatsen binnen een theoretisch kader.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je weet hoe je in jouw groep het woordenschatonderwijs efficiënt kunt inrichten.
 • Je kunt een onderbouwde keuze maken bij het selecteren van aan te bieden woorden.
 • Je kunt woordenschatonderwijs ontwerpen aan de hand van de Viertakt van Verhallen en de aanpak van Marzano.
 • Je kunt passende werkvormen gebruiken om woorden in te slijpen.
 • Je hebt een plan van aanpak gemaakt voor het woordenschatonderwijs in je groep/op je school.

Blended

De cursus Aan de slag met woordenschat is blended: online lessen gecombineerd met fysieke bijeenkomsten. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus, waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en verhoogt het leerrendement van de cursus. Lees meer.

Extra informatie

 • Tijdens de cursus gebruiken we het boek Met woorden in de weer van Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft. Je ontvangt dit boek bij de eerste bijeenkomst.
 • Ook logopedisten kunnen een bijdrage leveren aan woordenschatuitbreiding. Als zij de beschreven didactiek gebruiken, kunnen zij beter aansluiten bij het woordenschatonderwijs op school. Met de kennis en vaardigheden die zij in de cursus opdoen, zijn zij beter in staat om leerkrachten te ondersteunen.
 • Deze cursus is geaccrediteerd door StADAP met 30 punten.
 • Bij aanwezigheid tijdens de twee bijeenkomsten en voldoende beoordeling van de opdrachten krijgt de deelnemer een certificaat uitgereikt.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Aan de slag met woordenschat (po).

S0403 / S1504

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x