Basiscursus Gedragsspecialist (po)

Groep5 200

Ben je leerkracht en wil je je specialiseren tot gedragsspecialist? Met deze training leg je een solide basis. De cursus biedt alle ingrediënten waarmee je als beginnend gedragsspecialist aan de slag kunt. Zo geeft de cursus inzicht in stoornissen en bijbehorende gedragsproblemen. Je leert om de gedragsproblemen vanuit de leertheorie en neuropsychologie te voorkomen of te verminderen.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Ben je leerkracht en wil je je specialiseren tot gedragsspecialist? Met deze training leg je een solide basis. De cursus biedt alle ingrediënten waarmee je als beginnend gedragsspecialist aan de slag kunt. Zo geeft de cursus inzicht in stoornissen en bijbehorende gedragsproblemen. Je leert om de gedragsproblemen vanuit de leertheorie en neuropsychologie te voorkomen of te verminderen.

We besteden veel aandacht aan het coachen en adviseren van collega’s bij een groepsgerichte en een individuele aanpak en bij het vormgeven van een basisarrangement voor sociale competentie. Hierdoor wordt preventie van gedragsproblemen mogelijk

Inhoud

 • observeren, registeren en analyseren: kijken naar gedrag van leerlingen en leerkrachten
 • denken vanuit onderwijsbehoeften
 • toegepaste leertheorie
 • toegepaste neuropsychologie (breinsleutels)
 • opbrengstgericht werken aan gedrag
 • sociale veiligheid
 • groepsdynamica
 • vaardigheden van leraren (Teach Like a Champion)
 • coachen van collega’s en intervisie
 • motiverende gesprekken met leerlingen, collega’s en ouders

'De cursus heeft ons veel inspiratie opgeleverd voor het werken op school. De cursusleiders werken echt vanuit de praktijk. Door hun energieke aanpak hebben ze ons goed weten te motiveren.'

Reactie cursist

Resultaat

Na deze cursus ben je in staat om collega’s te adviseren over het bevorderen van gewenst gedrag in de school. Daarbij overzie je het hele sociale onderwijsdomein en legt relaties tussen het basisarrangement en de aanpak van individueel probleemgedrag.

 • Je weet welk sociaal gedrag leerlingen nodig hebben om van het onderwijs te kunnen profiteren.
 • Je weet hoe je gedrag op school kunt beïnvloeden.
 • Je kunt zowel leerlingen als collega’s gericht observeren.
 • Je kunt gedrag analyseren met behulp van een ABC-schema.
 • Je weet hoe je leerlingen, collega’s en ouders kunt motiveren om nieuw gedrag te leren.
 • Je weet hoe je je pedagogisch handelen kunt afstemmen op de onderwijsbehoeften van je leerlingen.
 • Je begrijpt het 4D-model en kunt het inzetten om planmatig te werken aan gedrag met behulp van arrangementen.
 • Je kent de principes van intervisie en coachen en kunt deze toepassen.
 • Je kunt een plan maken om de functie van gedragsspecialist op je school op de verschillende niveaus in te voeren.
 • Je reflecteert op je professionele handelen vanuit wat je (in deze cursus) leert.


Extra informatie

 • De cursus is post-hbo; van de cursisten wordt verwacht dat zij een afgeronde Pabo-opleiding hebben.
 • Bij de opdrachten hoort ook het bestuderen van literatuur. Na inschrijving ontvangt je informatie over de literatuur die je zelf moet aanschaffen (maximaal € 170,-).
 • Na de negen bijeenkomsten wordt een CED-certificaat uitgereikt. Hiervoor gelden de volgende regels: je bent minimaal tachtig procent aanwezig bij de bijeenkomsten, je hebt de huiswerkopdrachten naar behoren uitgevoerd en je hebt een eigen plan geschreven en gepresenteerd.
 • In de cursus wordt gewerkt met casussen vanuit de (eigen) praktijk. Met hetgeen je leert tijdens de cursus oefen je in je eigen groep. Als eindopdracht stel je een plan op voor de school of groep.

Blended

De Basiscursus Gedragspecialist is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Verdiepen

Een mooie aansluiting op de basiscursus is de cursus Verdiepingstraject Gedragsspecialist.

P0701 / S4450

x