Basiscursus Taalcoördinator (vo)

TB 556

Wil je de taalvaardigheid van de leerlingen verbeteren? En wil je ook dat elke docent daar een steentje aan bijdraagt? Dan is het opstellen van een goed taalbeleidsplan een goed idee. In deze cursus leer je zo'n plan te maken. Maar een taalcoördinator doet nog veel meer. Ontdek hoe jij het verschil kunt maken met deze belangrijke rol.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Wil je de taalvaardigheid van de leerlingen verbeteren? En wil je ook dat elke docent daar een steentje aan bijdraagt? Dan is het opstellen van een goed taalbeleidsplan een goed idee. In deze cursus leer je zo'n plan te maken. Maar een taalcoördinator doet nog veel meer. Ontdek hoe jij het verschil kunt maken met deze belangrijke rol.

Het opstellen of actualiseren van een taalbeleidsplan is slechts één van de verantwoordelijkheden van de taalcoördinator. Ook het afnemen van taaltoetsen en het kiezen van aanvullende materialen en methodes valt onder jouw verantwoordelijkheid. Verder kun je binnen de school fungeren als taalcoach. Je ondersteunt je collega’s in het taalgericht lesgeven. In deze basiscursus ontwikkel je alle kennis en vaardigheden die je als taalcoördinator nodig hebt.

Inhoud

 • rollen en verantwoordelijkheden van de taalcoördinator
 • visie op taalbeleid
 • inventarisatie en evaluatie de stand van zaken
 • de behoeften van taalbeleid in de eigen praktijk
 • analyse van de data uit landelijk genormeerde volgtoetsen (Cito, Diataal, Jij!)
 • doelen en prioriteiten voor taalbeleid
 • checklist en invulformat voor een taalbeleidsplan

‘De cursus geeft een duidelijk overzicht van de verschillende aspecten van taalbeleid.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je hebt een taalbeleidsplan geschreven.
 • Je hebt doelen en prioriteiten bepaald in taalbeleid.
 • Je hebt een analyse gemaakt van de resultaten van landelijke taaltoetsen.
 • Je hebt gereflecteerd op je rol en je verantwoordelijkheden als taalcoördinator.

Blended

De Basiscursus Taalcoördinator is blended: online lessen gecombineerd met fysieke bijeenkomsten. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus, waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en verhoogt het leerrendement van de cursus. Lees meer.

Extra informatie

 • Voorafgaand aan de opleiding is er een intake om je eigen schoolsituatie en jouw persoonlijke leerdoelen in beeld te brengen.
 • De vijf bijeenkomsten hebben een interactief karakter: jouw eigen inbreng staat voorop. Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer.
 • Het boek: Taalgericht vakonderwijs: M. Hajer en T. Meestringa (2020) krijg je voor de start van de cursus uitgereikt.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Basiscursus Taalcoördinator (po).

V0401/S1106

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x