De Vreedzame school voor nieuwe leerkrachten

Logo Vreedzame school

Ben je een nieuwe leerkracht op een vreedzame school? In twee cursusbijeenkomsten raak je vertrouwd met het programma, de werkwijze en de belangrijkste principes van De Vreedzame School.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Ben je een nieuwe leerkracht op een vreedzame school? In twee cursusbijeenkomsten raak je vertrouwd met het programma, de werkwijze en de belangrijkste principes van De Vreedzame School.

Inhoud

  • achtergronden, werkvormen en doelen van het programma De Vreedzame School
  • zelf ervaren van de (coöperatieve) werkvormen
  • suggesties om het programma zelfstandig in de vingers te krijgen

‘Ik heb goed inzicht gekregen in de doelstelling van De Vreedzame School. Het waren twee superdagen, jammer dat het afgelopen is.’

Reactie cursist

Resultaat

  • Je kent de achtergronden, uitgangspunten, doelen en opbouw van het programma De Vreedzame School.
  • Je kent de lesblokken van het programma en de doelen ervan. Je kunt deze in je eigen groep inzetten.
  • Je kunt de kenmerkende principes van De Vreedzame School inzetten (o.a. opstekers en afbrekers, het stappenplan voor conflicten en de emotiethermometer).
  • Je hebt kennis van de manier waarop afspraken geborgd kunnen worden in het programma van de school.

Extra informatie

  • Meer informatie over De Vreedzame School en de Vreedzame Wijk vind je op www.devreedzameschool.nl.
  • Deze training kan ook bovenschools worden georganiseerd.

P0708/S4822/Vreedzaam

aanvraagTeamtraining contactcursussen1 contactcursussen1