Hercertificering Uk & Puk (kov)

BB 237

Het vve-programma Uk & Puk is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als goed onderbouwd en theoretisch effectief gebleken. Eén van de eisen om opgenomen te kunnen worden, is dat er elke drie jaar een hercertificering plaatsvindt op twee onderwerpen.

Het vve-programma Uk & Puk is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als goed onderbouwd en theoretisch effectief gebleken. Eén van de eisen om opgenomen te kunnen worden, is dat er elke drie jaar een hercertificering plaatsvindt op twee onderwerpen.

In de Wet IKK is er sprake van “permanente educatie” en moeten organisaties een scholingsplan hebben waarin aangegeven wordt hoe organisaties hun personeel blijvend scholen.

Hercertificering

Voor de hercertificering van pedagogisch medewerkers heeft de CED-Groep deze twee eisen in elkaar geschoven: door jaarlijks als organisatie twee (pedagogisch-educatieve) bijscholingen te verzorgen, kunnen pedagogisch medewerkers na drie jaar gehercertificeerd worden. De organisatie neemt de bijeenkomsten op in het scholingsplan, voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet IKK en kan na drie jaar het nieuwe certificaat voor de pedagogisch medewerkers aanvragen.

Onderwerpen

In het nieuwe trainingsmateriaal zijn voor de trainers 15 onderwerpen opgenomen waaruit geput kan worden voor deze scholingen.

 • A: Planning en organisatie
 • B: Interactievaardigheden
 • C: Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • D: Spel en hoeken
 • E: Buitenspel
 • F: Spraaktaakontwikkeling
 • G: Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • H: Kunstzinnige oriëntatie A: Wat is kunst in het algemeen en wat is het cultureel erfgoed?
 • I: Kunstzinnige oriëntatie B: Dans, drama, muziek en creatieve verwerking
 • J: Puk in Peuterstappen hoofdstuk 1: Data (boek en map: Peuterstappen)
 • K: Puk in Peuterstappen hoofdstuk 2: Duiden (boek en map: Peuterstappen)
 • L: Puk in Peuterstappen hoofdstuk 3: Doelen (boek en map: Peuterstappen)
 • M: Puk in Peuterstappen hoofdstuk 4: Doen (boek en map: Peuterstappen)
 • N: Opvallend gedrag (boek: Trapsgewijs)
 • O: Ouderbetrokkenheid (boek: Samen Vooruit)

Uiteraard kunnen er ook eigen onderwerpen aangedragen worden. Wel is het dan van belang dat men overlegt met de programmaleider van Uk & Puk. Zo komt men bij het aanvragen van de certificaten voor hercertificering niet voor verrassingen te staan.

Ander onderwerp of datum?

Als je je wilt inschrijven voor een ander onderwerp of komt de genoemde data jou niet uit? Stuur dan een e-mail naar ukenpuk@cedgroep.nl en geef twee onderwerpen door die je wil behandelen. Je kan kiezen uit de bovenstaande onderwerpen (A t/m O).

Kosten

De prijs per bijeenkomst is €285,-.

Teamtraining

De training Hercertificering Uk & Puk is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een training voor mijn team' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

K0221

x