Het kinderbrein, motoriek en leren 0-7 jaar (bao)

BB 597

Tussen 0 en 7 jaar ontwikkelen kinderen zich in een razend tempo. In die ontwikkeling is jouw rol cruciaal. Het baby-, peuter- en kleuterbrein geeft ons een schat aan informatie over de ontwikkeling van het jonge kind. Weten waarom en hoe je invloed kunt hebben op het kinderbrein, maakt je alert en vooral: professioneel.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Tussen 0 en 7 jaar ontwikkelen kinderen zich in een razend tempo. In die ontwikkeling is jouw rol cruciaal. Het baby-, peuter- en kleuterbrein geeft ons een schat aan informatie over de ontwikkeling van het jonge kind. Weten waarom en hoe je invloed kunt hebben op het kinderbrein, maakt je alert en vooral: professioneel.

In deze cursus krijg je op een compacte manier de belangrijkste kennis aangereikt over de motorische ontwikkeling (kleine en grote motoriek) van jonge kinderen en over de relatie met andere ontwikkelingsgebieden.

Inhoud

 • ontwikkeling van het kinderbrein 0-7 jaar
 • sensomotorische integratie en het effect op leerprocessen in latere fasen
 • de zintuigen
 • de kleine motoriek 0-7 jaar
 • kindertekeningen
 • de relatie met taal: fonologisch aspect van de taalverwerving
 • dansen en muziek
 • leren ontspannen
 • veel suggesties voor de praktijk

‘Een inspirerende cursus. Veel ideeën opgedaan om in de praktijk te brengen.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de opeenvolgende ontwikkelingsfases van 0-7 jaar (mijlpalen en onderlinge samenhang).
 • Door oefening en breinproefjes heb je zelf ervaren hoe breinontwikkeling samenhangt met lichamelijke activiteit en leren.
 • Je kunt verschillende aspecten in de ontwikkeling van individuele kinderen waarnemen (ook vanuit het perspectief van de verschillende ontwikkelingsfases).
 • Je kunt de fundamentele bewegingsthema’s gebruiken in je aanbod grote motoriek.
 • Je kent voorbeelden die duiden op een achterstand of een voorsprong in ontwikkeling.
 • Je kent exemplarische voorbeelden van taalverwerving in relatie tot bewegend leren.

P1001/S3101

Nieuws

We zijn hard aan het werk om deze cursus in een gebruikersvriendelijke online-leeromgeving te plaatsen. De onlinemogelijkheden integreren we in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is, waardoor de online middelen echt een toegevoegde waarde hebben en de leerrendementen van de cursus verhoogd worden. Het aantal vermelde fysieke bijeenkomsten voor deze cursus is zodoende onder voorbehoud.
Vul het inschrijf- of belangstellendenformulier in dan we houden je op de hoogte van de ontwikkeling van de digitalisering van deze cursus.

aanvraagTeamtraining contactcursussen1 contactcursussen1