Basisontwikkeling (po)

Peuterstappen

Startblokkken en Basisontwikkeling is bedoeld voor kinderen van 0 tot 8 jaar in achterstandssituaties. Startblokken richt zich op kinderen in de kinderopvang en Basisontwikkeling op kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool. Ook andere kinderen kunnen baat hebben bij dit programma, omdat het een brede persoonsontwikkeling bevordert. Het doel is om de kansen op schoolsucces te vergroten.

Startblokkken en Basisontwikkeling is bedoeld voor kinderen van 0 tot 8 jaar in achterstandssituaties. Startblokken richt zich op kinderen in de kinderopvang en Basisontwikkeling op kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool. Ook andere kinderen kunnen baat hebben bij dit programma, omdat het een brede persoonsontwikkeling bevordert. Het doel is om de kansen op schoolsucces te vergroten.

Volledig integraal vve-programma

De visie omarmt een adaptieve en ontwikkelingsgerichte werkwijze. De interventie Startblokken en Basisontwikkeling is erkend als volledig integraal vve-programma.

Voorkomen of verminderen van onderwijsachterstanden

Het programma Basisontwikkeling wil onderwijsachterstanden van doelgroepleerlingen op het gebied van sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling vroegtijdig opsporen, voorkomen en/of verminderen. Daarbij is speciale aandacht voor het voorkomen of verminderen van achterstanden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling.

Bouwstenen

Het programma kenmerkt zich door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dit betekent dat de methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep. Tegelijk stuurt het aan op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling. Er wordt niet gewerkt met een vaste structuur, maar met 'bouwstenen' voor de professional. Dit zijn handvatten die helpen om een toegesneden plan van activiteiten met en voor de doelgroepkinderen te maken. Met behulp hiervan worden de doelen behaald.

De voordelen van Basisontwikkeling

  • Adaptief en ontwikkelingsgericht programma.
  • Geen vaste structuur maar 'bouwstenen' voor de professional.
  • Speciale aandacht voor onderwijsachterstanden.

Doelgroep

Leerkrachten die nieuw zijn of nog niet zijn getraind op een school die al met Basisontwikkeling werkt. Omdat de leerkrachten in een omgeving werken waar Basisontwikkeling al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Basisontwikkeling verkort aangeboden. Vanuit de organisatie wordt de leerkracht op de werkvloer begeleid door een collega die al langer met Basisontwikkeling werkt.

VE-training Basisontwikkeling

De teamtraining omvat 6 dagen of 12 dagdelen. Ook vinden er coachingsbezoeken en nagesprekken plaats.

De leerkracht bouwt een portfolio op over de volgende vaardigheden:

  • creëren van een pedagogische basis en ontwikkelingsbevorderende interactie
  • ontwerpen van een betekenisvol activiteitenaanbod en een rijke speel/leeromgeving
  • systematisch begeleiden
  • organiseren van verschillende activiteiten
  • handelingsgericht observeren, evalueren en registreren

Teamtraining

De Basisontwikkeling teamtraining is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Kinderopvang

Werk je in de kinderopvang? Kijk dan op Startblokken van Basisontwikkeling (kov).

P1021

  • Teamtraining
  • x