Startblokken van Basisontwikkeling (kov)

IKCA dreumes 380

Startblokken en Basisontwikkeling zijn bedoeld voor kinderen van 0 tot 8 jaar in achterstandssituaties. Startblokken richt zich op kinderen op het kinderdagverblijf en Basisontwikkeling op groep 1 t/m 4 van de basisschool. Ook andere kinderen kunnen baat hebben bij dit programma, omdat het een brede persoonsontwikkeling bevordert. Het doel is om de kansen op schoolsucces te vergroten.

Startblokken en Basisontwikkeling zijn bedoeld voor kinderen van 0 tot 8 jaar in achterstandssituaties. Startblokken richt zich op kinderen op het kinderdagverblijf en Basisontwikkeling op groep 1 t/m 4 van de basisschool. Ook andere kinderen kunnen baat hebben bij dit programma, omdat het een brede persoonsontwikkeling bevordert. Het doel is om de kansen op schoolsucces te vergroten.

Volledig integraal vve-programma

De visie omarmt een ontwikkelingsgerichte werkwijze. De interventie Startblokken is erkend als volledig integraal vve-programma.

Voorkomen of verminderen van onderwijsachterstanden

Het programma Startblokken wil onderwijsachterstanden van doelgroepkinderen op het gebied van sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling vroegtijdig opsporen, voorkomen en/of verminderen. Daarbij is speciale aandacht voor het voorkomen of verminderen van achterstanden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling.

Bouwstenen

Het programma kenmerkt zich door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dit betekent dat de methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep. Tegelijk stuurt het aan op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling. Er wordt niet gewerkt met een vaste structuur, maar met 'bouwstenen' voor de professional. Dit zijn handvatten die helpen om een toegesneden plan van activiteiten met en voor de doelgroepkinderen te maken. Met behulp hiervan worden de doelen behaald.

De voordelen van Startblokken

 • Adaptief en ontwikkelingsgericht programma.
 • Geen vaste structuur maar 'bouwstenen' voor de professional.
 • Speciale aandacht voor onderwijsachterstanden.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een organisatie die al met Startblokken van Basisontwikkeling werkt. Omdat de pedagogisch medewerker in een omgeving werkt waar Startblokken van Basisontwikkeling al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Startblokken verkort aangeboden. Vanuit de organisatie wordt de pedagogisch medewerkers op de werkvloer begeleid door een collega die al langer met Startblokken werkt.

Vve-training Startblokken

De training omvat 6 dagen of 12 dagdelen. Ook vinden er coachingsbezoeken en nagesprekken plaats.

De Professional bouwt een portfolio op over de volgende vaardigheden:

 • creëren van een pedagogische basis en ontwikkelingsbevorderende interactie
 • ontwerpen van een betekenisvol activiteitenaanbod en een rijke speel/leeromgeving
 • systematisch begeleiden
 • organiseren van verschillende activiteiten
 • handelingsgericht observeren, evalueren en registreren

Teamtraining

De instroomcursus is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een training voor mijn team' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Kijk dan op Basisontwikkeling (po).

K0208

 • Teamtraining

  Teamtraining
 • x