Instroomcursus Uk&Puk (kov)

IKCA DANS 391

Uk &Puk is een toegankelijk en totaal VVE-programma waarbij alle ontwikkelingsdomeinen aan bod komen. De sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenprikkels, motoriek, zintuigelijke ontwikkeling, spraak-taal en ontluikende geletterdheid. De pop Puk vormt de schakel tussen professional en kind.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Uk &Puk is een toegankelijk en totaal VVE-programma waarbij alle ontwikkelingsdomeinen aan bod komen. De sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenprikkels, motoriek, zintuigelijke ontwikkeling, spraak-taal en ontluikende geletterdheid. De pop Puk vormt de schakel tussen professional en kind.

Dit traject is bedoeld voor instromers. Dit zijn pedagogisch medewerkers die nieuw zijn en/of nog niet zijn getraind in het werken met Uk & Puk. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een gecertificeerd pedagogisch medewerker.

Uk & Puk maakt gebruikt van de SLO-doelen en is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJI).

Inhoud - de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Introductie Uk & Puk
 • Planning en organisatie
 • Interactievaardigheden
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Spel, speel-leeromgeving en themahoeken
 • Spreektaalontwikkeling
 • Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Rekenprikkels
 • Resultaatgericht werken
 • Werken met boeken
 • Ouderbetrokkenheid

Doorgaande lijn, creatieve ontwikkeling en diversiteit zijn belangrijke thema’s die terugkeren gedurende deze opleiding.

Groepsconsultaties

Er zijn 3 groepsconsultaties inbegrepen. Van belang is de betrokkenheid van de pedagogisch coach van iedere organisatie. Hij of zij kan aansluiten bij de bezoeken en kan een bijdrage leveren aan de borging van Uk& Puk binnen de organisatie. We sluiten af met presentaties en de certificering.

Meer informatie

 • De vermelde prijzen zijn inclusief: VVE–certificaat, coachingsbezoeken op de eigen locatie en cursusmateriaal.
 • De coachingsbezoeken en nagesprekken vinden aansluitend plaats. Is dit niet mogelijk, dan zal een meerprijs berekend worden
 • Omdat er een officieel traject wordt gevolgd, wordt de training - na het voldoen aan de gestelde eisen - afgesloten met certificering. Men ontvangt dan het officiële VVE-certificaat voor het VVE-programma Uk & Puk.
 • Vraag naar de voorwaarden voor deelname als je op dit moment geen eigen groep hebt!
 • Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met uk&puk@cedgroep.nl.

Teamtraining

Wil je een training op een eigen gekozen locatie, klik dan bovenin deze pagina op "Ik wil een training voor mijn team" en vul je wensen in. Wij nemen z.s.m. contact met je op.

K0204

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x