Instroomcursus Uk&Puk

IKCA DANS 391

Voor pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten die nieuw of nog niet getraind zijn in een organisatie die al met Uk & Puk werkt, is er de instroomgroep. Omdat zij in een omgeving werken waar Uk & Puk al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Uk & Puk verkort aangeboden.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Voor pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten die nieuw of nog niet getraind zijn in een organisatie die al met Uk & Puk werkt, is er de instroomgroep. Omdat zij in een omgeving werken waar Uk & Puk al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Uk & Puk verkort aangeboden.

De pedagogisch medewerker of onderbouwleerkracht werkt samen op de groep met een al gecertificeerd medewerker. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een gecertificeerd pedagogisch medewerker. Maar ook pedagogisch medewerkers en leerkrachten die geen eigen groep hebben of van baan willen wisselen kunnen meedoen aan de instroomgroep, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Inhoud

 • Introductie Uk & Puk
 • Planning en organisatie
 • Interactievaardigheden
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Spel, speel-leeromgeving en themahoeken
 • Spreektaalontwikkeling
 • Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Rekenprikkels
 • Resultaatgericht werken
 • Werken met boeken
 • Ouderbetrokkenheid

Hiernaast zijn er zes groepsconsultaties. We sluiten af met presentaties en de certificering.

Meer informatie

 • Deze cursus is voor leerkrachten PO groepen 1-2 en pedagogisch medewerkers KOV
 • Je inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij verhindering kan een collega van jouw inschrijving gebruik maken. Annulering tot vier weken vóór de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van € 50,- administratiekosten; bij annulering binnen deze vier weken is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.
 • De vermelde prijzen zijn inclusief: VVE–certificaat, coachingsbezoeken op de eigen locatie en cursusmateriaal en gelden bij een minimale groepsgrootte van 12 personen.
 • De coachingsbezoeken en nagesprekken vinden aansluitend plaats. Is dit niet mogelijk, dan zal een meerprijs berekend worden
 • Omdat er een officieel traject wordt gevolgd, wordt de training - na het voldoen aan de gestelde eisen - afgesloten met certificering. Men ontvangt dan het officiële VVE-certificaat voor het VVE-programma Uk & Puk.
 • Vraag naar de voorwaarden voor deelname als je op dit moment geen eigen groep hebt!
 • Voor vragen kun je contact opnemen met m.david@cedgroep.nl

K0204

aanvraagTeamtraining contactcursussen1 contactcursussen1