NT2 voor onderwijsassistenten (so)

BB 604

De meeste nieuwkomers komen terecht in een speciale taalklas of schakelklas. Ze hebben daar ongeveer een jaar de tijd om de basis van het Nederlands te leren. Daarna stromen ze in bij het reguliere basisonderwijs. De kans is groot dat je als onderwijsassistent gevraagd wordt om te helpen bij de opvang van deze kinderen en de lessen Nederlands als tweede taal.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

De meeste nieuwkomers komen terecht in een speciale taalklas of schakelklas. Ze hebben daar ongeveer een jaar de tijd om de basis van het Nederlands te leren. Daarna stromen ze in bij het reguliere basisonderwijs. De kans is groot dat je als onderwijsassistent gevraagd wordt om te helpen bij de opvang van deze kinderen en de lessen Nederlands als tweede taal.

Om je daarbij op weg te helpen is deze praktische cursus ontwikkeld, waarin we antwoord geven op vragen als: hoe leer je deze leerlingen zo snel mogelijk de taal die ze op school nodig hebben, hoe vergroot je zo snel mogelijk hun woordenschat en welke woorden biedt je daarbij aan, welke speciale lesmaterialen zijn er en hoe zet je de reguliere methoden in?

Inhoud

 • leren van een nieuwe taal
 • klankonderwijs
 • woordenschatonderwijs
 • mondelinge taalvaardigheid
 • technisch en begrijpend lezen

In deze cursus is veel gelegenheid om met de cursusleiding en andere cursisten van gedachten te wisselen over je eigen ervaringen met het onderwijs aan nieuwkomers.

Resultaat

 • Je kent de belangrijkste verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
 • Je weet wat goed NT2-onderwijs is.
 • Je weet welke doelen het NT2-onderwijs heeft.
 • Je kent het belang van klankonderwijs.
 • Je hebt je kennis uitgebreid over woordenschatdidactiek en het kiezen van het aanbod.
 • Je hebt kennisgemaakt met een aantal materialen voor nieuwkomers.
 • Je weet hoe je taalproductie uitlokt bij de verschillende nieuwkomers.
 • Je hebt kennis over het technisch leesonderwijs aan nieuwkomers.
 • Je hebt je kennis over het begrijpend lezen met NT2-leerlingen uitgebreid.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor NT2 voor onderwijsassistenten (po).

S1101/S1516

x