Onderwijsassistent leescompetent (so)

Groep5 241

Deze cursus geeft je kennis en achtergronden over het leesproces, leesbevordering en leesproblemen die je direct op school kunt gebruiken. Omdat onderwijsassistenten vaak worden ingezet bij het remediëren van leesproblemen, wordt dit onderwerp uitgebreider behandeld.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Deze cursus geeft je kennis en achtergronden over het leesproces, leesbevordering en leesproblemen die je direct op school kunt gebruiken. Omdat onderwijsassistenten vaak worden ingezet bij het remediëren van leesproblemen, wordt dit onderwerp uitgebreider behandeld.

In de cursus is er voldoende ruimte voor vragen uit de dagelijkse praktijk en de rol van de onderwijsassistent bij het optimaliseren van het leesonderwijs op school.

Inhoud

 • globaal inzicht in het leren lezen van 4-12 jarigen
 • kennis van de essenties van de deelgebieden
 • beginnende geletterdheid
 • aanvankelijk lezen
 • voortgezet technisch lezen
 • de vaardigheid om het kind te ondersteunen bij zijn leesontwikkeling
 • het leesproces gedurende 8 basisschooljaren
 • voorkomen is beter dan genezen...
 • toetsing en remediëring
 • begrijpend lezen en leesplezier

‘Deze cursus sluit goed aan op de praktijk.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je hebt een globaal beeld gekregen van het leren lezen van 4-12 jarigen.
 • Je hebt kennis verworven van de essenties van beginnende geletterdheid, aanvankelijk lezen en voortgezet technisch lezen.
 • Je hebt zicht op het belang van preventieve activiteiten.
 • Je hebt tools voor adequate feedback en voor het afstemmen van het handelen op de voortgang in het leesproces.
 • Je hebt kennis gemaakt met een aantal remediërende leesprogramma’s.
 • Je kunt een goede toetssituatie creëren en bent vaardig in het correct afnemen van een toets.
 • Je hebt ervaren wat begrijpend lezen is.
 • Je hebt vaardigheden ontwikkeld om kinderen te ondersteunen - voor, tijdens en na het lezen.
 • Je weet hoe je leesplezier te stimuleren.

Extra informatie

Voorwaarde voor deelname is dat je werkzaam bent binnen een school voor speciaal onderwijs als onderwijsassistent.

Verbreding van je kennis

Wil je je naast lezen ook verdiepen in andere onderwerpen? Speciaal voor onderwijsassistenten in het speciaal onderwijs hebben wij de volgende cursussen in ons aanbod:

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Onderwijsassistent leescompetent (po).

S1202/S2149

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x