Cito

Cito

Groepsonderzoek: NIO en NSCCT
Met de reguliere Cito-LVS-toetsen krijg je zicht op de didactische prestaties van leerlingen. Afname van groepsonderzoeken waarmee een uitspraak kan worden gedaan over het leerpotentieel c.q. de intelligentie van leerlingen (zoals de NSCCT en de NIO) zijn hier een waardevolle aanvulling op.

Wil je meer weten over groepsonderzoeken? Lees verder...

x