Dia

Diataal

De resultaten van taal en (begrijpend) lezen houden de gemoederen in onderwijsland goed bezig. Taalbeleid staat dan ook hoog op de agenda’s. Een opvallende ontwikkeling is de steeds grotere rol van data bij het opstellen van dit beleid. Het bestuur van NUOVO Scholen is hier al jaren voortvarend en ambitieus mee bezig. Zo ontstonden er dataprojectteams, is de rol van taalcoördinator in het leven geroepen en leren alle scholen de taal van data steeds vloeiender spreken.

Lees meer over datagestuurd taalbeleid

x