TB 365

Datagestuurd taalbeleid

  • Wil je de resultaten op het gebied van taal/lezen verbeteren?
  • Wil je vragen van je bestuur en/of inspectie onderbouwd kunnen beantwoorden?
  • Wil je een taalbeleid voor de hele school formuleren en implementeren?

Hoe gaat het in zijn werk als je aan de slag wilt met je taalonderwijs? Alles start met het in beeld brengen van de prestaties van je leerlingen op (begrijpend) lezen en woordenschat. Dit doe je met methode-onafhankelijke toetsen. We helpen je met het analyseren en interpreteren van de data. Zo komen we tot een concrete én de beste aanpak voor je leerlingen. Dit alles kunnen we uitwerken in een taalbeleidsplan voor de school. We kunnen bijvoorbeeld de sectie Nederlands ondersteunen bij het formuleren van een doordachte aanpak voor lezen, schrijven en woordenschat.

“Het taalbeleid wordt nu door het hele team gedragen. Ik heb het idee dat docenten nu anders met taal omgaan.”

Datagestuurd taalonderwijs

Op meer dan 100 scholen hebben we bewezen dat we de taalvaardigheden van leerlingen kunnen verhogen. In Rotterdam, Amsterdam en Utrecht hebben we in samenwerking met schoolbesturen en gemeenten een uitgekiende strategie ingezet. Dit deden we onder andere met rapportages op school-, onderwijs- en klasniveau, uitwisseling van good practices tussen scholen, monitoring van de voortgang en door het opleiden van datacoaches. Zo haal je de beste resultaten én voldoe je helemaal aan de eisen van de inspectie.

We delen onze ervaring

Harde cijfers laten zien dat de aanpak wérkt: leerlingen boekten bij de toetsen voor tekstbegrip en woordenschat een forse winst. Scholen vergelijken hun resultaten onderling. We hebben veel geleerd van deze benchmark. Alle ervaringen zijn verwerkt in een blauwdruk, die we graag ter beschikking stellen aan andere scholen en besturen in het land. We zetten onze kennis graag ook in voor jouw school of scholen.

"Dankzij de analyse van de toetsuitslagen en het bijbehorende plan van aanpak kunnen docenten per klas andere accenten leggen. Ik ben erg gecharmeerd van de resultaatgerichtheid van deze aanpak."

check

Rapportages op alle niveaus

check

Aantoonbaar effectieve aanpak

check

Schoolbreed gedragen taalbeleid

Taalgericht vakonderwijs

Wil je meer weten over hoe alle docenten betrokken kunnen worden bij het taalonderwijs en hoe vakgericht taalonderwijs er in de praktijk uitziet? Lees meer over dit onderwerp.

Wil je meer weten over hoe je leerlingen betrekt bij het taalonderwijs? Formatief evalueren biedt interessante mogelijkheden.

Of ga naar: Gratis download Vijf pijlers voor lezen met effect, een evidence-based leesaanpak voor het voortgezet onderwijs.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je ook de taalopbrengsten verhogen en weten wat het beste werkt? Neem contact op met Karin Snoodijk.

Producten

x