BB 689

Nationaal Programma Onderwijs: Hoe wij je ontzorgen in vijf stappen

Voor primair en gespecialiseerd onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs vraagt in korte tijd veel van scholen en hun besturen. De werkdruk in deze toch al hectische tijd loopt nog verder op. Stichting CED-Groep heeft ruim vijftig jaar ervaring met datagestuurde onderwijsverbetering en staat als procesbewaker én inhoudelijk expert naast je. Onze adviseurs kunnen je volledig ontzorgen in het Nationaal Programma Onderwijs, zodat alle energie van de leraren uit kan gaan naar waar het werkelijk om draait: goed lesgeven.

Hoe wij je ontzorgen in vijf stappen:

Stap 1: Analyseren van leerresultaten: wij voeren de schoolscan voor je uit

Wat zijn je ambities met de leerlingen? Wat vertellen de cijfers je over het leren van de leerlingen? Zijn er leervertragingen of leervoorsprongen? Welke referentieniveaus wil je met hoeveel procent van de leerlingen bereiken? Ook het welbevinden van leerlingen nemen we hierin mee, aan de hand van sociale veiligheidsmetingen, andere instrumenten of observaties. Wij analyseren alle gegevens voor de door OCW gevraagde schoolscan en trekken samen conclusies.

Stap 2: Schoolprogramma: focus vinden in het curriculum en extra roostertijd

Moet het hele roer om? Nee! Juist nu zorg je voor een stabiele situatie en houd je iedere groep op de (convergente) planning van het leerjaar. Focus op wat belangrijk is, zowel binnen de vakken taal, lezen en rekenen en WO als daarbuiten. Dragen alle lesdoelen bij aan de kerndoelen en jullie ambitie? Wij zoeken het voor jullie uit en beschrijven de aanpak in het schoolprogramma.

Is er extra aandacht nodig voor welbevinden, dan nemen we dit mee in de focus, bijvoorbeeld in de vorm van het inzetten en opleiden van een interne vertrouwenspersoon op school.

Ouders zijn een belangrijke partner voor scholen in de opvoeding en het onderwijs van hun kind. Hoe communiceren we over onze aanpak met ouders? Maak gebruik van onze voorbeelden en ervaringen. Ook het overleg met de MR nemen we mee.

Stap 3: Goed lesgeven en een veilig schoolklimaat

Werken met een direct instructie lesmodel is een bewezen effectieve manier om leerlingen optimaal te laten leren. De goede leraar maakt het verschil voor de leerling! Wij kunnen het team ondersteunen en professionaliseren zodat zij de meest effectieve lessen geven.

Autonomie, relatie en competentie zijn de drie pijlers van een veilig schoolklimaat. We maken dit concreet in een korte maar krachtige training waarin o.a. de leerlijnen en bewezen Teach-technieken aan bod komen.

Stap 4: Controle van begrip en dagelijkse check welbevinden

Hoe weet je of een leerling de lesstof echt heeft begrepen? En hoe houd je zowel het lesdoel als het einddoel voor ogen? Door te werken met ‘exit tickets’ check je snel of een leerling de stof eigen heeft gemaakt. Zo heb je eventuele vertraging gauw in de gaten en weet je hoe je het oplost. Nog nooit gewerkt met exit tickets? Wij laten zien hoe je dit doet en maken de eerste serie samen. Benieuwd of je leerlingen lekker in hun vel zitten? Een dagelijkse check-in geeft je een goed beeld van het welbevinden.

Stap 5: Wekelijkse praktische databesprekingen

Wekelijks bespreken we de leerlingen en hun resultaten in praktische datasessies. Wat wilde je de leerlingen deze week leren? Welke leerlingen lieten zien dat ze de stof beheersen? Welke denkfouten werden er gemaakt? Welke leerlingen lopen voor? Waar besteden we extra roostertijd aan, voor wie? Of kunnen we juist iets overslaan? Ook welbevinden komt aan de orde in de datasessies, met in achtneming van de privacy van de leerlingen. In een databespreking signaleer je met elkaar óf er actie nodig is voor de hele groep of voor individuele leerlingen en bespreek je eventuele vervolgstappen. Zo kan je blijven doen wat werkt en aanpassen wat nog beter kan.

Onze aanpak in het kort

check

Lange termijn ambities en stapsgewijze doelen

check

Behoud van rust, vinden van focus en doen wat werkt

check

Behapbare, evidence based interventies

check

Met oog voor een veilig schoolklimaat

check

Datagestuurde aanpak met directe vertaling naar de les

Hoe doen we dit?

Onze adviseur maakt een periode deel uit van het team. Op school zodra het kan, online zolang het moet. We nemen het werk uit handen door je van A tot Z te ontzorgen van schoolscan tot schoolprogramma, het werken met het directe instructiemodel en de andere elementen uit onze aanpak, die aansluit bij de Praktijkkaart Probleemverkenning en doelstelling.

Wij werken altijd op maat, daarom gaan wij graag in gesprek om te komen tot een aanpak die past bij de schoolsituatie.

Waarom kiezen voor stichting CED-Groep?

check

Ruim vijftig jaar ervaring in structurele onderwijsverbetering

check

Opbrengstgericht werken in 4D zit in ons DNA

check

Ontwikkelaar van bewezen effectieve programma's

Wij bieden dit aanbod ook aan zml-scholen en scholen in het voortgezet onderwijs.

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten?

Primair Onderwijs
Neem contact op met Carla van Doornen:

E-mail: c.vandoornen@cedgroep.nl

Tel: 06 - 13252548


Gespecialiseerd onderwijs
Neem contact op met Hanke Geurts:

E-mail: h.geurts@cedgroep.nl

Tel: 06 - 38242635


x