groep5 186

Opbrengstgericht leren leren

  • Hoe zorgen we voor eigenaarschap bij onze leerlingen?
  • Hoe creëren we gelijke kansen op maximale leeropbrengsten voor ieder kind?

Wat is leren leren

Leren gaat niet bij ieder kind vanzelf. Hoge leeropbrengsten vragen een hoge kwaliteit van het leren zelf. De leerkracht heeft gelukkig veel invloed op die kwaliteit. Wat doe je als de resultaten niet overeenkomen met de gestelde doelen? De volgende vijf onderdelen van de Leerlijn Leren leren geven jou als leerkracht alle handvatten die je nodig hebt om je leerlingen te begeleiden in het leren leren:

  • Taakaanpak
  • Uitgestelde aandacht / hulp vragen
  • Zelfstandig (door)werken
  • Samenspelen en samenwerken
  • Reflectie op werk

Leerlijn leren leren

De wereld verandert continu, en sneller dan ooit. Daarom is eigenaarschap in het onderwijs zo’n belangrijk onderwerp. Je leerlingen zullen zich een leven lang moeten blijven ontwikkelen. Als ze zelf verantwoordelijkheid voelen voor hun ontwikkeling en leerproces, zal dit veel succesvoller verlopen. In de leerlijn Leren leren ontdek je hoe je die zelfsturende houding stimuleert.

‘Als je consequent en heel breed benoemt welk gedrag je vanuit je ambitie wilt zien, gaan kinderen dat steeds vaker vertonen.’

adjunct-directeur

4 D

Opbrengstgericht leren leren

In de Leerlijn Leren leren vind je het gedachtegoed van Opbrengstgericht werken in 4D een praktische aanpak om planmatig te werken aan duurzame onderwijskwaliteit. In een opbrengstgericht leerproces krijgt leren leren een vaste plaats. Hoe beïnvloedt jouw school de leeropbrengsten?

Download de Leerlijn Leren Leren

Maak jouw leerlingen eigenaar en realiseer hogere leeropbrengsten.
Download leerlijnen
x