sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Talentontwikkeling

Excelleren mag! Na jaren van zorg voor de kinderen die aan de onderkant uitvallen, zien we een toenemende aandacht voor hoog- en meerbegaafde leerlingen. En deze kinderen verdienen dat ook. De CED-Groep zet zich al jarenlang actief in voor deze groep leerlingen.

Teamtraining
Jaarlijks vinden één of meerdere studiemomenten voor het team plaats. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: kenmerken van (hoog)begaafden, signaleren, instructie, compacten en verrijken en meervoudige intelligentie. Tijdens de studiemomenten staat de praktijk centraal.

Talentcoach
Binnen de school krijgt een leerkracht of intern begeleider de taak van Talentcoach. Deze coach is een spin in het web van het traject en coacht zowel leerlingen als leerkrachten. Wij leiden deze Talentcoach op en geven begeleiding op de werkvloer.

Stuurgroep
De school formeert een stuurgroep, die verantwoordelijk is voor de procesvoortgang en de informatievoorziening naar het team. Wij adviseren en begeleiden deze stuurgroep.

Communicatie met ouders
Ouders hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun (hoog)begaafde kind. Talentontwikkeling richt zich daarom ook op de communicatie met ouders.

Meer weten?
Wilt u meer weten over talentontwikkeling? Neem contact op met Carla van Doornen, c.doornen@cedgroep.nl

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599