sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Teachcoördinator po (S7208 )

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten en intern begeleiders po die de basiscursus Teach Like a Champion hebben gevolgd en zich willen specialiseren tot Teachcoördinator binnen de school
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Een Teachcoördinator coacht, begeleidt en professionaliseert collega’s van de eigen school op het gebied van de technieken en het gedachtegoed uit Teach Like a Champion (TLaC). Wilt u zelf Teachcoördinator worden? In deze cursus komen de vele aspecten van deze rol aan bod. 

Inhoud
Bijeenkomst 1:
taken en verantwoordelijkheden Teachcoördinator
positie van de Teachcoördinator in het team
transitie Teach 1.0 naar Teach 2.0
Teachmaterialen
basisgesprekstechnieken 

Bijeenkomst 2: 
TLaC-test 1
Teach in het meerjarenplan
teamprofessionalisering volgens het 'focusleren’
klassenconsultaties (do’s and don’ts, kijkwijzers)

Bijeenkomst 3: 
TLaC-test 2
feedback geven algemeen
feedback geven op klassenconsultaties
troubleshooting bij diverse technieken

Bijeenkomst 4: 
TLaC-test 3
oplossingsgericht coachen
aanspreken en afspreken
Teach in relatie tot dataverzameling en groepsplannen

Resultaat

  • U heeft voor uw eigen school een Teach Like a Champion-beleidsplan geschreven.
  • U heeft drie video-opnamen gemaakt van leerkrachten die één of meerdere Teachtechnieken laten zien en twee video-opnamen van een bijbehorend nagesprek tussen u en de leerkracht.
  • U heeft drie toetsen met betrekking tot de technieken gemaakt en deze toetsen zijn voldoende beoordeeld.

Wat u verder nog moet weten...
Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister. 

Reacties eerdere cursisten
‘Ik heb ontzettend veel van de cursus geleerd. Ik ben blij dat de cursusleider volgend jaar weer langskomt bij mijn team!’

Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
53 SBU

Inschrijfformulier
Data, locaties en tijden schooljaar 2018-2019
S7208A  Utrecht: 22 november 2018, 10 januari, 14 februari, 4 april 2019, 14.00-17.00 uur.
S7208B  Rotterdam: 30 januari, 13 maart, 10 april, 5 juni 2019, 13.30-16.30 uur.

Kosten

€ 845,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Hanneke van Keeken
h.vankeeken@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599