sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Teachcoördinator po (S7208 )

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten en intern begeleiders po die de basiscursus Teach Like a Champion hebben gevolgd en zich willen specialiseren tot Teachcoördinator binnen de school
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Een Teachcoördinator coacht, begeleidt en professionaliseert collega’s van de eigen school op het gebied van de technieken en het gedachtegoed uit Teach Like a Champion (TLaC). Wilt u zelf Teachcoördinator worden? In deze cursus komen de vele aspecten van deze rol aan bod. 
De nadruk ligt in deze cursus niet op aanleren van de Teach technieken. Het is belangrijk dat je al met de technieken bekend bent. Ze worden inhoudelijk niet in deze cursus behandeld. Je leert wel de 62 technieken vanuit het boek.

Inhoud
Bijeenkomst 1:
taken en verantwoordelijkheden Teachcoördinator
positie van de Teachcoördinator in het team
transitie Teach 1.0 naar Teach 2.0
Teachmaterialen
basisgesprekstechnieken 

Bijeenkomst 2: 
TLaC-test 1
Teach in het meerjarenplan
teamprofessionalisering volgens het 'focusleren’
klassenconsultaties (do’s and don’ts, kijkwijzers)

Bijeenkomst 3: 
TLaC-test 2
feedback geven algemeen
feedback geven op klassenconsultaties
troubleshooting bij diverse technieken

Bijeenkomst 4: 
TLaC-test 3
oplossingsgericht coachen
aanspreken en afspreken
Teach in relatie tot dataverzameling en groepsplannen

Resultaat

  • U heeft voor uw eigen school een Teach Like a Champion-beleidsplan geschreven.
  • U heeft drie video-opnamen gemaakt van leerkrachten die één of meerdere Teachtechnieken laten zien en twee video-opnamen van een bijbehorend nagesprek tussen u en de leerkracht.
  • U heeft drie toetsen met betrekking tot de technieken gemaakt en deze toetsen zijn voldoende beoordeeld.

Reacties eerdere cursisten
‘Ik heb ontzettend veel van de cursus geleerd. Ik ben blij dat de cursusleider volgend jaar weer langskomt bij mijn team!’

Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
53 SBU

Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Donderdag 3 oktober, 14 november 2019, 9 januari en 5 maart 2020

Tijd
18.30-21.30 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 930,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Hanneke van Keeken
h.vankeeken@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599