Basiscursus Teach Like a Champion (po)

L 7234

Ben je op zoek naar praktische tools om meer grip te krijgen op klassenmanagement en leeropbrengsten? En wil je leerlingen aanzetten tot actie tijdens de les? Maak dan kennis met Teach Like a Champion, het boek van Doug Lemov dat de CED-Groep vertaalde voor de Nederlandse onderwijsmarkt. In de basiscursus leer je werken met de belangrijkste basistechnieken van Teach Like a Champion.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Ben je op zoek naar praktische tools om meer grip te krijgen op klassenmanagement en leeropbrengsten? En wil je leerlingen aanzetten tot actie tijdens de les? Maak dan kennis met Teach Like a Champion, het boek van Doug Lemov dat de CED-Groep vertaalde voor de Nederlandse onderwijsmarkt. In de basiscursus leer je werken met de belangrijkste basistechnieken van Teach Like a Champion.

Deze technieken hebben te maken met het neerzetten van een sterke gedragscultuur, het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen en met het genereren van een grote mate van betrokkenheid van leerlingen.

Inhoud

Je leert concreet te kijken naar welk gedrag leerlingen van jou nodig hebben om zélf gewenst gedrag te kunnen vertonen. Dit doen we aan de hand van hulpvragen die je vanuit je team meeneemt. Centraal uitgangspunt: je kunt het gedrag van kinderen pas veranderen als het gedrag van de leerkracht verandert.

Aan bod komen:

  • basistechnieken voor het opbouwen van een sterke gedragscultuur in de klas
  • basistechnieken 'hoge verwachtingen van leerlingen'
  • basistechnieken om leerlingen tijdens de les actief te krijgen en te houden
  • Teach-technieken in relatie tot lesmodellen en opbrengstgericht werken

'Inspirerend om te zien hoe je meer grip krijgt op de klas. De technieken zijn zó simpel. Veel dingen weet je al, maar je bent je er onvoldoende van bewust.'

Reactie cursist

Resultaat

  • Je kent de achtergronden en de opbouw van het boek Teach Like a Champion.
  • Je bent getraind in diverse Teach-technieken.
  • Je kent de hoofdgedachten van Teach Like a Champion: controle van begrip, studiehouding, ratio en klascultuur. Je kunt deze koppelen aan Teach-technieken.
  • Je kunt de technieken in de praktijk toepassen en reflecteren op je eigen handelen.

Extra informatie

  • We maken gebruik van praktijkvoorbeelden, eigen video-opnamen, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. Gedurende de cursus maak je tweemaal video-opnames van lessen waarin je Teach-technieken gebruikt. Hiervoor is een toestemmingsverklaring van de ouders nodig; de cursusleiding heeft hier voorbeelden van.
  • Bij de opdrachten behoort het bestuderen van de literatuur. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je het boek Teach Like a Champion 2.0.

Blended

De Basiscursus Teach Like a Champion is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Verdiepen

Wil je je na het volgen van deze cursus verdiepen in Teach? Schrijf je in voor de verdiepingscursus Teach Like a Champion of volg de cursus Teach Like a Champion-Het Jonge Kind.

Speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs

Werk je in het voortgezet onderwijs? Schrijf je dan in voor Basiscursus Teach Like a Champion 2.0 (vo).

P0205/S7202

x