Eigenaarschap van leerlingen (po)

Groep5 417

Gemotiveerde leerlingen die nadenken over hun eigen leerproces en er verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is de wens van iedere leerkracht… Met het 4D-model kun je deze gewenste zelfsturende houding stimuleren.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Gemotiveerde leerlingen die nadenken over hun eigen leerproces en er verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is de wens van iedere leerkracht… Met het 4D-model kun je deze gewenste zelfsturende houding stimuleren.

We onderscheiden de volgende stappen:

 • Data: de leerling verzamelt data over zijn leren.
 • Duiden: de leerling beoordeelt zijn resultaten; hij kijkt terug op wat hij heeft gedaan en hoe dat heeft bijgedragen aan de leerresultaten. Hij bedenkt wat goed heeft gewerkt en wat anders/beter kan.
 • Doelen: de leerling weet welke doelen (groeps- of mogelijk individuele herhaaldoelen) hij de komende periode wil bereiken. De leerling kent de criteria voor het behalen van een doel en kijkt samen met jou naar de doelen voor de komende periode.
 • Doen: je zorgt dat de leerlingen de doelenkaarten betrekken tijdens de instructie en afsluiting van de les. Je sluit af met een mini-check, zodat leerlingen weten of ze met die les het doel hebben bereikt.

Waarom is eigenaarschap zo belangrijk?

 • De leerling ervaart het resultaat van zijn inspanning (motivatie).
 • De leerling doet kennis op over waar hij in zijn leerproces zou moeten zijn en hoe hij dat het beste kan bereiken (zelfsturing).
 • De leerling weet wat het behalen van het leerdoel hem persoonlijk oplevert; het is duidelijk waar en hoe hij daar op korte en lange termijn naartoe werkt (competentie).
 • De leerling is doelgerichter aan de slag en controleert steeds of hij inderdaad op weg is om de doelen te behalen (growth mindset).

Bijeenkomst 1:

 • theoretisch kader Eigenaarschap; afstemming, motivatie en zelfbeeld
 • bewustwording van de mate van afstemming en zelfbeeld beïnvloeden
 • werken met doelenkaarten en resultatenkaarten

Bijeenkomst 2:

 • koppeling tussen het werken met resultatenkaarten, doelenkaarten en de relatie tussen een periode, een blok en de fases uit een les
 • feedback op de opgestelde doelenkaarten en resultatenkaarten na bijeenkomst 1.
 • hoe helder zijn de criteria voor beheersing op een doelenkaart?
 • hoe leer je leerlingen een duidingsgesprek te voeren over het interpreteren van zijn werk en de resultaten

Bijeenkomst 3:

 • feedback op een film/video van leerlingen die duidingsgesprekken voeren met elkaar
 • bespreking van de resultatenkaarten en de doelenkaarten aan de hand van nieuwe gegevens
 • wat heb je nodig voor het nieuwe vak?
 • Je beschikt over kennis van verschillende relevante theorieën (4D-model, zelfregulatie, motivatietheorie, Gamification).
 • Je kunt werken met data, resultatenkaarten, doelenkaarten en de bijbehorende checklists.
 • Je kunt criteria voor het behalen van doelen expliciteren.
 • Je weet hoe leerlingen meer autonomie kunnen krijgen.
 • Je hebt de wijze van duiden met leerlingen besproken.
 • Je kunt het geleerde bij minimaal drie vakgebieden toepassen.

“De leerlingen zijn erg enthousiast, want door de doelenkaarten en de resultatenkaarten wordt hun eigen groei zichtbaar.”

Reactie cursist

 • De cursus is blended: naast de bijeenkomsten is er de online-leeromgeving van de CED-Groep waarin het cursusmateriaal staat en je je opdrachten maakt.
 • Tijdens de cursus krijg je bij alle stappen heldere informatie over de gewenste actie, praktische tools en ideeën. Zo kun je met je leerlingen concreet aan de slag met het thema eigenaarschap.
 • Na elke bijeenkomst krijg je concrete huiswerkopdrachten, waarmee we de volgende bijeenkomst werken.

P0210/S7227