sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Verdiepingscursus Interne begeleiding po (S5101)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Oud-cursisten Basiscursus Interne begeleiding (S5100).
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Heeft u de Basiscursus Interne begeleiding gevolgd en bent u toe aan verdieping? Dan is de Verdiepingscursus Interne begeleiding echt iets voor u. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van een hele dag.

Inhoud

 • verdieping op data-analyse met een koppeling naar het aanbod in de klas
 • coaching van leerkrachten
 • introductie op human dynamics, transactionele analyse en breinleren
 • verdieping van opbrengstgericht werken met betrekking tot gedrag

Resultaat

 • U kunt op basis van data-analyse een koppeling maken tussen verkregen toetsresultaten en het aanbod in de klas.
 • U heeft uw coachingskwaliteiten verder ontwikkeld en geoefend.
 • U heeft een introductie gekregen op human dynamics, transactionele analyse en breinleren en kunt deze kennis toepassen in uw werkomgeving.
 • U bent bekend met de principes van opbrengst gericht werken aan gedrag en weet hoe u deze gaat toepassen bij u op school.

Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van zeven uur
Inschrijfformulier

Data schooljaar 2019-2020
Donderdag 9 januari, 5 maart, 28 mei en 25 juni 2020 

Tijd

09.30-16.30 uur

Plaats
CED-Groep Rotterdam

Kosten
€ 1.199,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 18

Inhoudelijke informatie
Ivonne van Eerd
i.vaneerd@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599