sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Instructional Leader voor bestuurscoaches po (S7099)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Bestuurscoaches die (startende) leerkrachten of zij-instromers po begeleiden
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De eerste fase van de loopbaan van een leerkracht is pittig. Vanaf de eerste dag wordt er van een leerkracht verwacht om snel het klassenmanagement op orde te hebben, orde te kunnen handhaven, een goede band met leerlingen op te bouwen en inhoudelijk sterke lessen te geven. Elke leerling verdient zo’n goede leerkracht natuurlijk vanaf die eerste dag!
Een instructional leader is van grote betekenis voor de ontwikkeling van elke (startende) leerkracht. De instructional leader coacht de leerkracht met een stapsgewijze aanpak en concrete actiestappen. Actiestappen zijn klein (“graankorrel”) maar leiden snel (in 100 dagen!) tot resultaat.
Deze cursus biedt ook handvatten voor coaches die meer ervaren leerkrachten begeleiden of her-/zij instromers die tegen problemen op het gebied van klassenmanagement/en of didactiek aanlopen. Met deze methodiek kunt u hen op een snelle effectieve stapsgewijze manier begeleiden.

Inhoud

 • werkzaamheden Instructional leader en positie binnen de school
 • basisprincipes van coaching op de millimeter:
 • de graankorrel, plan, oefen en herhaal en frequente feedback
 • gesprekstechnieken
 • werken met de Flitsgids en de Sneller Bekwaam coachingsgids
 • realtime feedback (binnen en buiten de klas)

Resultaat

 • U kunt actiestappen formuleren en oefensituaties creëren voor de leraar.
 • U kunt concreet (gewenst)leerkrachtgedrag tijdens de coaching modelen.
 • U kunt leerkrachten adviseren over de inzet van pedagogisch/didactische tools.
 • U kunt lesplannen van leerkrachten beoordelen.
 • U kunt klassenobservaties uitvoeren m.b.v. de zes stappen van effectieve feedback.
 • U kunt de Sneller Bekwaam-coachingsregels toepassen tijdens het coachen.
 • U kunt uw leerkrachten inschalen op zijn/ haarstartniveau en uw coachingstraject hierop aanpassen.
 • U kunt leert te coachen op kansen i.p.v. van belemmeringen.

Wat u verder nog moet weten...

 • Deze cursus is gebaseerd op Get better Faster van Paul Bambrick.
 • De cursus is blended; cursusbijeenkomsten en toegang tot een digitale leeromgeving.
 • Voor aanvang van de cursus dient u zelf een startende leerkracht te hebben gevonden om te coachen.
 • Tijdens de cursus ontvangt u het boek Bliksemstart.
 • U moet rekening houden met een aantal huiswerkopdrachten (o.a lesplannen beoordelen, reviews, feedbackgesprekken en videopnames).
 • Eigen ervaring als leerkracht en ervaring met coaching is van essentieel belang om aan deze cursus deel te kunnen nemen.

Aantal cursusbijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
50 uur
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Maandag 11 november, 2 december 2019, 13 januari, 3 februari en 16 maart 2020

​Tijd
15.00-18.00 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 1699,- per deelnemer, inclusief cursusmap, online leeromgeving en boek Bliksemstart

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Robert Jacobs
r.jacobs@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599