sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Onderwijsassistent rekencompetent sbo/so/vso/pro (S3040)

Voor wie is de cursus bedoeld?  
Onderwijsassistenten en leerkrachten sbo/so/vso/pro
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over? 
Bent u onderwijsassistent en ondersteunt u regelmatig leerlingen met hardnekkige rekenproblemen? Dan is deze praktische cursus van drie bijeenkomsten echt een aanrader. U krijgt inzicht in het ontstaan van rekenproblemen en u leert om effectief te ondersteunen bij het rekenonderwijs en de remediëring van rekenproblemen. 

Inhoud

 • hoe leren kinderen rekenen en wat kan daar allemaal bij misgaan? 
 • de meest gebruikte rekentoetsen
 • oefenen met de afname van rekentoetsen
 • concrete begeleiding van leerlingen (preventief en curatief) en bruikbare materialen 

De cursus is concreet van opzet: de theorie is beperkt, het gaat om het handelen. Leren door doen staat voorop. Tijdens elke bijeenkomst wordt tijd ingeruimd voor vragen over de eigen praktijksituatie.

Resultaat

 • U heeft de nodige kennis om adequaat te helpen bij het rekenonderwijs. 
 • U heeft de nodige kennis om adequaat te helpen bij de remediëring van rekenproblemen. 
 • U kent de meest gebruikte rekentoetsen en kunt deze op de juiste manier afnemen.
 • U kent de meest gebruikte remediërende rekenmaterialen en kunt die op de juiste wijze inzetten. 
 • U heeft geoefend met de praktische handreikingen die u tijdens de cursus krijgt.

Wat u verder nog moet weten…
Voorwaarde voor deelname is dat u enigszins op de hoogte bent van het reguliere rekencurriculum van de school. Verder bent u binnen de schoolorganisatie actief bezig met het bieden van hulp aan leerlingen met rekenproblemen. 

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
12 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Maandag 7 oktober, 18 november 2019 en 13 januari 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Eindhoven

Kosten 
€ 465,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte 
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijk informatie en cursusleiding
Fonny Pasma
f.pasma@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599