BEELD 263

LIST

  • Wat kunnen we doen om technisch lezen zo aantrekkelijk mogelijk te maken?
  • Hoe zorgen we voor een zelfstandige leeshouding bij onze leerlingen?

Wat is LIST?

Steeds dat voor-koor-doorlezen. Leerlingen zuchten al als ze het op het rooster zien staan. Vinden jouw leerlingen technisch lezen ook zo saai? Bij de LIST-aanpak is hiervan geen sprake. Hier oefenen de kinderen hun technische leesvaardigheid met zelfgekozen boeken uit de schoolbieb. LIST heeft een aanpak gericht op voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet lezen. Betrokkenheid bij lezen, motivatie en het maken van (voor)leeskilometers staan voorop. LIST is geen methode, maar een methodiek waarmee je leerlingen leren lezen aan de hand van boeken die ze leuk vinden. Sommige scholen hanteren de methodiek vanaf groep 1. Andere starten in groep 3 of 4 met LIST.

LIST als leesmethodiek op school

Het werken aan een goede leeshouding bij kinderen vraagt om een fundamentele aanpak én een goede begeleiding van de leerkracht. Om LIST goed te implementeren op school is het van belang dat het hele schoolteam gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt. Structurele aandacht voor de professionaliteit van de leerkrachten, bijvoorbeeld door middel van klassenobservaties en nabesprekingen, dragen hieraan bij. Enthousiaste leerkrachten die het goede voorbeeld geven, een duidelijk lesstramien met veel leestijd en een rijke leeromgeving zijn de essentiële ingrediënten voor het ontwikkelen van zelfstandig lezende, gemotiveerde lezers. Wij helpen je graag om de invoering van LIST op je school tot een succes te maken.

Logo in rondje

Meer weten?

Neem contact op met Carla van Doornen.

Producten

x