LANDJE DOCENTEN 239

Ondersteuning kwaliteitszorg (besturen)

  • Hoe zorgen we dat we klaar zijn voor inspectieonderzoek?
  • Hoe zorgen we dat ons kwaliteitsbeleid in alle lagen van onze scholen eenduidig wordt uitgevoerd?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de schoolplannen kwalitatief goed zijn?
  • Hoe krijg en houd ik zicht op de onderwijskwaliteit van alle scholen?

Verantwoordelijk voor kwaliteitszorg

Als schoolbestuur ben je verantwoordelijk voor de bovenschoolse kwaliteitszorg. Vanuit de bovenschoolse visie op kwaliteitszorg geven de scholen sturing en invulling aan die kwaliteitszorg. Elke school is verantwoordelijk voor zijn eigen onderwijskwaliteit en kwaliteitscyclus, maar als bestuurder wil je er wel zicht op hebben en kunnen bijsturen als dat nodig is.

Ondersteuning voor besturen

Er komt voor besturen een hoop kijken bij kwaliteitszorg. Ondersteuning kan helpen om inzicht en overzicht te krijgen en houden. Onze experts springen op verschillende niveaus bij. Ze kunnen bijvoorbeeld de kwaliteitszorg handen en voeten geven, interne audits doen, collegiale visitaties tussen scholen begeleiden of de onderwijskwaliteit cyclisch bespreken met de vaksecties. Ze kunnen ook fungeren als procesbegeleider om de kwaliteitszorg op een hoger plan te brengen. En ze kunnen een rol vervullen bij het formuleren van concrete plannen op basis van data-analyses en ondersteunen bij het maken van impactvolle keuzes.

Inzetten extra subsidies

Kom je als bestuur in aanmerking voor subsidies om leerachterstanden in te halen? Dan kun je die bijvoorbeeld inzetten voor een zomerschool of voor examenbegeleiding. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Wij adviseren graag bij het optimaal inzetten van subsidies op school- of bovenschools niveau.

Kijk ook eens bij:

Logo in rondje

Begeleiding nodig of meer weten?

Wil je onder begeleiding van onze experts succesvol sturen op kwaliteit? Of wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen op dat gebied? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x