BB 555

Professionalisering

  • Hoe kunnen we duurzaam investeren in de expertise van scholen?
  • Wie kan ons helpen bij het inrichten van een eigen academie?

Passend onderwijs vraagt veel van leerkrachten. Zij krijgen vaker leerlingen in de groep met diverse specifieke ondersteuningsbehoeften. Het is belangrijk dat leerkrachten én schoolteams de expertise en de vaardigheden hebben om met deze verscheidenheid in onderwijsbehoeften om te gaan. Alleen dan kan de school een doorgaande lijn garanderen in het onderwijs en de ondersteuning die kinderen krijgen.

Professionaliseringsbeleid
Met gericht beleid kun je als samenwerkingsverband een waardevolle rol spelen in de professionalisering van leerkrachten en schoolteams. Door te investeren in kennis en vaardigheden worden scholen steeds beter in staat om passend onderwijs te bieden aan een steeds bredere groep kinderen. De CED-Groep werkt graag mee om professionaliseringsbeleid te ontwikkelen.

Inrichten van eigen academie
Ook kunnen we een rol spelen in het opzetten van een eigen academie binnen het samenwerkingsverband. Uiteraard leveren we ook graag een bijdrage aan de programmering, bijvoorbeeld op het gebied van resultaatgericht werken, gedragsproblematiek en pedagogisch-didactische vaardigheden.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je de mogelijkheden vrijblijvend verkennen? Neem contact op met Hanke Geurts.

x