BB 604

Rekenen

Leerlingen van s(b)o-scholen krijgen onderwijs in rekenen en wiskunde, net als op reguliere scholen. Op deze scholen zal de aanpak alleen net iets specifieker zijn. Voor sbo- en so-scholen gelden de wettelijk vastgestelde referentieniveaus. In het zml-onderwijs is het rekenonderwijs afgestemd op de vaardigheden die leerlingen nodig hebben op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Wil je de rekenvaardigheden van jouw leerlingen naar een hoger plan brengen? De CED-Groep heeft de juiste materialen, programma’s en methodieken die daarbij behulpzaam zijn.

Advies en begeleiding

x