IKCA dreumes 020

Uitgelicht: Uk & Puk

  • Hoe leer ik de kinderen in mijn groep spelenderwijs nieuwe vaardigheden?

Maatje van de kinderen
Met Uk & Puk haal je gevarieerde activiteiten in huis als goede voorbereiding voor kinderen van 0 – 4 jaar die naar de basisschool gaan. Denk aan spelen in de themahoek, ontdekken, knutselen, expressie en bewegen tijdens verzorgingsmomenten. Dit vve-programma is geschikt voor horizontale en verticale groepen. De pop Puk is altijd in de buurt om de ontwikkeling te stimuleren. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen.

De voordelen van Uk & Puk

check

De activiteiten beslaan de totale, brede ontwikkeling van kinderen.

check

De activiteiten vinden plaats in bestaande situaties en passen in het gebruikelijke dagritme.

check

Uk & Puk maakt gebruikt van de SLO-doelen en is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Lees meer op de website www.ukpukvve.nl. Hier vind je onder andere informatie over:

Logo in rondje

Meer weten?

Meer weten over Uk & Puk of over een ander vve-programma? Neem contact met ons op.

x