TB 026

Zij-instromers

  • Hoe zorgen we dat zij-instromers sterk voor de klas staan?
  • Hoe ondersteunen we zij-instromers in het lesgeven?
  • Hoe kunnen we zij-instromers planmatig en doordacht begeleiden?

Zij-instromers en herintreders die in het mbo komen werken, worden nogal eens met elkaar verward. Herintreders zijn veelal docenten die uit een ander onderwijstype komen. Lesgeven is voor hen dus bekend terrein. Dat geldt niet voor zij-instromers, die bijvoorbeeld instructeur of assistent worden.

Zij-instromers hebben veelal geen onderwijskundige achtergrond of lesbevoegdheid. Het zijn echte praktijkmensen met veel vakkennis, ervaring en affiniteit met jonge mensen en hun ontwikkeling. Dat is een buitengewoon waardevolle basis om een bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs, maar in de praktijk blijkt het vaak niet genoeg om sterk en effectief voor te klas te staan.

Ondersteuning voor zij-instromers essentieel

Het is belangrijk dat deze zij-instromers goed weten wat het docentschap inhoudt en dat ze ondersteuning krijgen, zeker in het begin. Bijvoorbeeld op het gebied van lesvoorbereiding, klassenmanagement, grip op gedrag in de klas, pedagogisch en didactisch handelen. Als dat niet gebeurt, kan de kwaliteit van het onderwijs eronder leiden. Er kunnen allerlei problemen ontstaan of zelfs conflicten tussen de instructeur en de groep.

Uitstroom voorkomen

Een zij-instromer die ‘zwemt’, zich onzeker en niet gesteund voelt, raakt teleurgesteld of zelfs gefrustreerd. Als dit te lang duurt, kan dat zelfs leiden tot het snel weer verlaten van het onderwijs. Dan is ieders investering voor niets geweest.

Kwaliteitsstandaard

Wij zien in de praktijk dat het erg goed werkt als mbo-instellingen een duidelijke standaard neerzetten ten aanzien van de basiskwaliteit die ze in het team willen zien. Voor alle docenten is dit een helder referentiepunt voor het eigen handelen.

Om te zorgen dat ook zij-instromers aan de beoogde basiskwaliteit kunnen (gaan) voldoen, kan een professionaliserings- en begeleidingsprogramma worden ontwikkeld. Dit bestaat uit verschillende elementen, bijvoorbeeld training, individuele coaching, lesbezoeken, feedbackgesprekken, intervisie of een intern mentoraat.

De CED-Groep ontzorgt

Wij hebben veel ervaring met de professionalisering van zij-instromers. Wij denken graag mee over de inhoud van een dergelijk maatwerkprogramma en kunnen een de realisatie ervan geheel of gedeeltelijk uit handen nemen.

Zo wordt je volledig ontzorgd en ben je verzekerd van de kwaliteit van de ondersteuning. Je hoeft geen of minder docentenuren in te zetten om de zij-instromers te begeleiden in de beginfase van hun schoolloopbaan.

Het is mij een stuk duidelijker geworden dat het docentschap een vak op zich is en welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor een goede uitoefening hiervan.

Coaching van zittende docenten

Coaching en ondersteuning is niet alleen waardevol voor zij-instromers. Ook docenten die al langer voor de klas staan, kunnen behoefte hebben aan een coach die hen helpt om zich verder te ontwikkelen. Lees meer over de mogelijkheden.

In 100 dagen een topdocent

Ben je een startende docent, zij-instromer of herintreder en wil je je snel competent voelen in de eerste periode dat je (weer) voor de klas staat? Dan is Bliksemstart precies wat je nodig hebt. Speciaal voor jou ontwikkelde de CED-Groep Bliksemstart vo/mbo. Er is ook een uitgave voor het primair onderwijs.
Het boek Bliksemstart bevat een palet aan praktische technieken en werkwijzen die zijn gebaseerd op het onderzoek en de bevindingen van Paul Bambrick en het gedachtengoed van de ‘Uncommon Schools’. Misschien leuk om te weten: ook het succesvolle Teach Like a Champion is op de pijlers van Uncommon School gebaseerd. Bliksemstart zet je vlot en grondig op het goede spoor en helpt je om in korte tijd effectiever en met meer plezier les te geven.

Logo in rondje

Benieuwd wat we voor jullie opleiding kunnen betekenen?

Neem contact op met Karin Snoodijk.

x