TB 026

Zij-instromers

  • Hoe zorgen we dat zij-instromers sterk voor de klas staan?
  • Hoe ondersteunen we zij-instromers in het lesgeven?
  • Hoe kunnen we zij-instromers planmatig en doordacht begeleiden?

Zij-instromers en herintreders die in het mbo komen werken, worden nogal eens met elkaar verward. Herintreders zijn veelal leraren die uit een ander onderwijstype komen. Lesgeven is voor hen dus bekend terrein. Dat geldt niet voor zij-instromers, die bijvoorbeeld instructeur of assistent worden.

Zij-instromers hebben veelal geen onderwijskundige achtergrond of lesbevoegdheid. Het zijn echte praktijkmensen met veel vakkennis, ervaring en affiniteit met jonge mensen en hun ontwikkeling. Dat is een buitengewoon waardevolle basis om een bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs, maar in de praktijk blijkt het vaak niet genoeg om sterk en effectief voor te klas te staan.

Ondersteuning voor zij-instromers essentieel
Het is belangrijk dat deze zij-instromers goed weten wat het docentschap inhoudt en dat ze ondersteuning krijgen, zeker in het begin. Bijvoorbeeld op het gebied van lesvoorbereiding, klassenmanagement, grip op gedrag in de klas, pedagogisch en didactisch handelen. Als dat niet gebeurt, kan de kwaliteit van het onderwijs eronder leiden. Er kunnen allerlei problemen ontstaan of zelfs conflicten tussen de instructeur en de groep.

Uitstroom voorkomen
Een zij-instromer die ‘zwemt’, zich onzeker en niet gesteund voelt, raakt teleurgesteld of zelfs gefrustreerd. Als dit te lang duurt, kan dat zelfs leiden tot het snel weer verlaten van het onderwijs. Dan is ieders investering voor niets geweest.

Kwaliteitsstandaard
Wij zien in de praktijk dat het erg goed werkt als mbo-instellingen een duidelijke standaard neerzetten ten aanzien van de basiskwaliteit die ze in het team willen zien. Voor alle docenten is dit een helder referentiepunt voor het eigen handelen.

Om te zorgen dat ook zij-instromers aan de beoogde basiskwaliteit kunnen (gaan) voldoen, kan een professionaliserings- en begeleidingsprogramma worden ontwikkeld. Dit bestaat uit verschillende elementen, bijvoorbeeld training, individuele coaching, lesbezoeken, feedbackgesprekken, intervisie of een intern mentoraat.

De CED-Groep ontzorgt
Wij hebben veel ervaring met de professionalisering van zij-instromers. Wij denken graag mee over de inhoud van een dergelijk maatwerkprogramma en kunnen een de realisatie ervan geheel of gedeeltelijk uit handen nemen.

Zo wordt je volledig ontzorgd en ben je verzekerd van de kwaliteit van de ondersteuning. Je hoeft geen of minder docentenuren in te zetten om de zij-instromers te begeleiden in de beginfase van hun schoolloopbaan.

Het is mij een stuk duidelijker geworden dat het docentschap een vak op zich is en welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor een goede uitoefening hiervan.

Coaching van zittende docenten
Coaching en ondersteuning is niet alleen waardevol voor zij-instromers. Ook docenten die al langer voor de klas staan, kunnen behoefte hebben aan een coach die hen helpt om zich verder te ontwikkelen. Lees meer over de mogelijkheden.

Logo in rondje

Benieuwd wat we voor jullie opleiding kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op.

Direct contact