Auditorentraining (po)

VOLWASSENEN 251

Een belangrijke vraag die schoolbesturen bezighoudt: hoe sturen we effectief op kwaliteitsverbetering? Op verzoek van een aantal besturen ontwikkelde de CED-Groep daarom de Auditorentraining die op inspectieleest is geschoeid, waardoor de school waar de audit is afgenomen bouwstenen heeft om aan de ontwikkelpunten te werken.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Een belangrijke vraag die schoolbesturen bezighoudt: hoe sturen we effectief op kwaliteitsverbetering? Op verzoek van een aantal besturen ontwikkelde de CED-Groep daarom de Auditorentraining die op inspectieleest is geschoeid, waardoor de school waar de audit is afgenomen bouwstenen heeft om aan de ontwikkelpunten te werken.

De auditor verzamelt data en duidt deze tijdens de terugkoppeling en in het rapport. De school krijgt aanbevelingen op korte en langere termijn.
De training helpt je verder bij de uitvoering van audits binnen jouw bestuur. Aan het einde van de training kun je een volledige kwaliteitsbeoordeling van een basisschool uitvoeren, aan de hand van het waarderingskader van de inspectie en jouw bevindingen presenteren in een gedegen rapportage. In deze cursus staat de wisselwerking tussen theorie en praktijk centraal.

De training leidt tot meer scherpte in de informatieverzameling tijdens audits, verdieping van kennis over de onderwerpen uit het beoordelingskader en reflectie op zelfevaluaties van bestuur en school.

Inhoud

 • het nieuwe waarderingskader van de onderwijsinspectie en de toetsing in de praktijk
 • zelfevaluatie en zelfevaluatie-instrument
 • nut en doel van de interne audit
 • organiseren en uitvoeren van de interne audit
 • beoordelen van kwaliteitsaspecten (aan de hand van het inspectiekader)
 • uitvoering van een audit op een andere school onder begeleiding van een ervaren auditor
 • presenteren van bevindingen
 • feedback ten aanzien van het schrijven van de auditrapportage

Het programma ziet er als volgt uit:
3 bijeenkomsten van een dagdeel
1 audit -dag op de school

 • Bijeenkomst 1: theoretisch kader en reflectie op de systematiek van het waarborgen van de onderwijskwaliteit van de stichting
 • Bijeenkomst 2: voorbereiding op de uitvoering van een audit praktijkdag
 • Uitvoering van een audit (onder begeleiding van de trainer)
 • Bijeenkomst 3: nabespreking/reflectie op de praktijkdag

Resultaat

 • Je kunt een volledige kwaliteitsbeoordeling van een school uitvoeren aan de hand van het waarderingskader van de inspectie. (versie 1 augustus 2020)
 • Je kunt een zelfevaluatie-instrument dat door de school is ingevuld beoordelen en de uitkomsten ervan inzetten tijdens de audit.
 • Je kunt leerkrachten beoordelen aan de hand van het waarderingskader van de inspectie.
 • Je kunt interviews houden met leerkrachten, intern begeleiders, leerlingen, ouders, directieleden en bestuurder.
 • Je bent in staat om je bevindingen mondeling terug te koppelen aan het team en de leiding.
 • Je kunt een rapportage opstellen.

Schoolleidersregister

De Auditorentraining is gecertificeerd voor het Schoolleidersregister voor 30 punten in de thema's Kwaliteitsmanagement, Onderzoeksmatig werken en Transparantie en verantwoording.

Blended

De Auditorentraning is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

P0103 / S7020

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x