Auditorentraining (po)

VOLWASSENEN 251

Een belangrijke vraag die schoolbesturen bezighoudt: hoe sturen we effectief op kwaliteitsverbetering? Op verzoek van een aantal besturen ontwikkelde de CED-Groep daarom de Auditorentraining die op inspectieleest is geschoeid.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Een belangrijke vraag die schoolbesturen bezighoudt: hoe sturen we effectief op kwaliteitsverbetering? Op verzoek van een aantal besturen ontwikkelde de CED-Groep daarom de Auditorentraining die op inspectieleest is geschoeid.

De training helpt je verder bij de uitvoering van audits binnen jouw bestuur of school. Aan het einde van de training kun je een volledige kwaliteitsbeoordeling van een basisschool uitvoeren (aan de hand van het waarderingskader van de inspectie) en je bevindingen presenteren in een gedegen rapportage. In deze cursus staat de wisselwerking tussen theorie en praktijk centraal.

De training leidt tot meer scherpte in de informatieverzameling tijdens audits, verdieping van kennis over de onderwerpen uit het beoordelingskader (zoals kwaliteitszorg) en reflectie op zelfevaluaties van bestuur en school.

Inhoud

 • het nieuwe waarderingskader van de onderwijsinspectie en de toetsing in de praktijk
 • zelfevaluatie en zelfevaluatie-instrument
 • nut en doel van de interne audit
 • organiseren en uitvoeren van de interne audit
 • beoordelen van kwaliteitsaspecten (aan de hand van het inspectiekader)
 • uitvoering van een audit op een andere school onder begeleiding van een ervaren auditor
 • presenteren van bevindingen
 • vereisten ten aanzien van de auditrapportage

Het programma ziet er als volgt uit:
Bijeenkomst 1: theoretisch kader en reflectie op de systematiek van het waarborgen van de onderwijskwaliteit van de stichting
Bijeenkomst 2: voorbereiding op de uitvoering van een audit praktijkdag: uitvoering van een audit (onder begeleiding van een ervaren auditor)
Bijeenkomst 3: nabespreking/reflectie op de praktijkdag

Resultaat

 • Je kunt een volledige kwaliteitsbeoordeling van een school uitvoeren aan de hand van het waarderingskader van de inspectie. (versie 1 augustus 2020)
 • Je kunt een zelfevaluatie-instrument dat door de school is ingevuld beoordelen en de uitkomsten ervan inzetten tijdens de audit.
 • Je kunt leerkrachten beoordelen aan de hand van het waarderingskader van de inspectie.
 • Je kunt interviews houden met leerkrachten, intern begeleiders, leerlingen, ouders, directieleden en bestuurder.
 • Je bent in staat om je bevindingen mondeling terug te koppelen aan het team en de leiding.
 • Je kunt een rapportage opstellen.

P0103 / S7020

x