Hercertificering Uk&Puk (kov)

BB 237

Het VVE-programma Uk & Puk is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als goed onderbouwd en theoretisch effectief gebleken. Eén van de eisen om opgenomen te kunnen worden, is dat er elke drie jaar een hercertificering plaatsvindt.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Het VVE-programma Uk & Puk is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als goed onderbouwd en theoretisch effectief gebleken. Eén van de eisen om opgenomen te kunnen worden, is dat er elke drie jaar een hercertificering plaatsvindt.

Inhoud

In de Wet IKK is er sprake van “permanente educatie” en moeten organisaties een scholingsplan hebben waarin aangegeven wordt hoe organisaties hun personeel blijvend scholen.

Hercertificering

Voor de hercertificering voor pedagogisch medewerkers heeft de CED-Groep deze twee eisen in elkaar geschoven: door jaarlijks als organisatie twee (pedagogisch-educatieve) bijscholingen te verzorgen, kunnen pedagogisch medewerkers na drie jaar gehercertificeerd worden. De organisatie neemt de bijeenkomsten op in het scholingsplan, voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet IKK en kan na drie jaar het nieuwe certificaat voor de pedagogisch medewerkers aanvragen.

Trainersmateriaal

In het nieuwe trainersmateriaal zijn voor de trainers 15 onderwerpen opgenomen waaruit geput kan worden voor deze scholingen.

De onderwerpen zijn:

 • A: Planning en organisatie
 • B: Interactievaardigheden
 • C: Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • D: Spel en hoeken
 • E: Buitenspel
 • F: Spraaktaakontwikkeling
 • G: Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • H: Kunstzinnige oriëntatie A: Wat is kunst in het algemeen en wat is het cultureel erfgoed?
 • I: Kunstzinnige oriëntatie B: Dans, drama, muziek en creatieve verwerking
 • J: Puk in Peuterstappen hoofdstuk 1: Data (boek en map: Peuterstappen)
 • K: Puk in Peuterstappen hoofdstuk 2: Duiden (boek en map: Peuterstappen)
 • L: Puk in Peuterstappen hoofdstuk 3: Doelen (boek en map: Peuterstappen)
 • M: Puk in Peuterstappen hoofdstuk 4: Doen (boek en map: Peuterstappen)
 • N: Opvallend gedrag (boek: Trapsgewijs)
 • O: Ouderbetrokkenheid (boek: Samen Vooruit)

Uiteraard kunnen er ook eigen onderwerpen aangedragen worden. Wel is het dan van belang dat men overlegt met de programmaleider van Uk & Puk. Zo komt men bij het aanvragen van de certificaten voor hercertificering niet voor verrassingen te staan.

Inschrijven

Als je je wilt inschrijven klik dan op "belangstellendenlijst" en geef aan op het formulier welke twee van bovenstaande onderwerpen je wilt behandelen.

Teamtraining

Wil je een training met meerdere collega's op een eigen gekozen locatie, klik dan boven of onderin deze pagina op "Ik wil een training voor mijn team" en vul je wensen in. Wij nemen z.s.m. contact met je op.

K0221

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x