In vertrouwde handen (po)

BEELD 459

In deze cursus krijg je een basistraining tot intern contactpersoon machtsmisbruik (icp) op scholen, ook wel bekend als interne vertrouwenspersoon. Je krijgt zicht op de onderdelen van deze taak en de bijbehorende werkzaamheden.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

In deze cursus krijg je een basistraining tot intern contactpersoon machtsmisbruik (icp) op scholen, ook wel bekend als interne vertrouwenspersoon. Je krijgt zicht op de onderdelen van deze taak en de bijbehorende werkzaamheden.

Tijdens alle bijeenkomsten is veel tijd ingeruimd voor het trainen van gesprekstechnieken en het bespreken van casussen. Na deze training kun je gaan starten als intern contactpersoon machtsmisbruik.

Inhoud

Bijeenkomst 1:

 • de taken van de intern contactpersoon (icp) en de relatie tot externe vertrouwenspersoon, directie, klachtencommissie en bevoegde gezag
 • de functie van externe vertrouwenspersoon (evp)
 • de klachtenregeling en klachtenroutes

Bijeenkomst 2:

 • wat een kind nodig heeft om vertrouwen te hebben in de icp
 • omgaan met klachten
 • handelen in specifieke situaties
 • (signalen van) misbruik bij kinderen
 • proactieve en preventieve werkzaamheden van de icp

Bijeenkomst 3:

 • meld- en aangifteplicht
 • oefenen met lastige gesprekken (bijvoorbeeld met ouders, leerlingen of collega’s)
 • Wet sociale veiligheid

‘Een goed opgebouwd programma, waarin alles stap voor stap helder werd.’

reactie cursist

Resultaat

 • Je hebt kennis van de klachtenregeling. Deelonderwerpen: kenmerken van seksuele intimidatie, de meld- en aangifteplicht, plek/rol van de interne en externe vertrouwenspersoon, plek/rol van de klachtencommissie, preventieve en proactieve maatregelen.
 • Je kent de taken en eigenschappen van de interne vertrouwenspersoon en hebt een beeld van de vaardigheden en/of eigenschappen die je zelf nog verder moet ontwikkelen.
 • Je weet hoe mensen vertrouwen in je krijgen.
 • Je kunt verschillende standpunten afwegen en adequaat handelen in gevoelige situaties.
 • Je kunt een oplossingsgericht gesprek voeren met kinderen en/of ouders.
 • Je kunt inspelen op kinderen, ouders en/of leerkrachten die moeilijk over gevoelige onderwerpen praten.
 • Je herkent signalen van machtsmisbruik.
 • Je bent je bewust van je eigen handelen tijdens gesprekken.
 • Je kunt overwogen beslissingen nemen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie.

Blended

De cursus In vertrouwde handen is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.
Dit betekent dat je steeds voorafgaand aan een bijeenkomst een digitale voorbereiding doorneemt en dat je na afloop een digitale opdracht uitvoert.

P0713/S5260

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x