Lead Like a Champion (so)

Training Opbrengstgericht werken Comenius college0074

Wanneer is een school effectief? Om te beginnen als er heel goede leerkrachten voor de klas staan die hun tijd effectief besteden aan het geven van heel goede lessen. Een schoolleider die het voor elkaar krijgt dat deze goede leerkrachten de goede dingen doen, is echter zeker zo belangrijk.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Wanneer is een school effectief? Om te beginnen als er heel goede leerkrachten voor de klas staan die hun tijd effectief besteden aan het geven van heel goede lessen. Een schoolleider die het voor elkaar krijgt dat deze goede leerkrachten de goede dingen doen, is echter zeker zo belangrijk.

Excellente, succesvolle schoolleiders geven prioriteit aan de ontwikkeling van de leerkracht; zij besteden veel tijd aan observeren en feedback geven.

De training Lead Like a Champion gaat over opbrengstgericht leiderschap. Je maakt kennis met de hefbomen die hiervoor nodig zijn. Centraal staan de volgende vragen:

 • Wat maakt onderwijs effectief?
 • Hoe kunnen schoolleiders het beste datagestuurd en opbrengstgericht leidinggeven aan hun teams?
 • Hoe kunnen schoolleiders bijdragen aan betere resultaten van leerlingen?
 • Hoe geven schoolleiders onderwijskundig leiding aan de professionals voor de klas?
 • Hoe creëren schoolleiders een lerende schoolcultuur?

Inhoud

Tijdens de cursus maak je kennis met thema’s die cruciaal zijn voor opbrengstgericht leiderschap. Je krijgt opdrachten waarmee je in de praktijk oefent. De vijf cursusochtenden worden afgewisseld met intervisiemomenten. Zo krijg je de gelegenheid om jouw praktijkervaring te spiegelen aan je medecursisten en krijg je direct feedback op je ontwikkeling.

De training is als volgt opgebouwd:

Intake voor het vaststellen van het startniveau

Module 1: Introductie

 • informatie over de opbouw van de training
 • voorlichting over het Persoonlijk KoersOnderzoek

Module 2: Datagestuurde instructie

 • doelgericht - passend bij de schoolambitie
 • de route naar resultaten en het lesgeven afstemmen op data

Uitkomsten Persoonlijk KoersOnderzoek (0-meting)

 • overzicht kwaliteiten en ontwikkelpunten (afgezet tegen schoolleidersregister)
 • ontwikkelrichting

Module 3: Observatie en feedback

 • coachen van leerkrachten in het verbeteren van het leren

Module 4: Planning

 • de tijd vinden voor coachen
 • plannen van lessen

Module 5: Professionele ontwikkeling

 • versterken van de professionele cultuur
 • welke scholing werkt?
 • kwaliteitszorg: het borgen van het geleerde

Module 6: Schoolcultuur

 • gerichtheid op leren, met alle betrokkenen
 • aansturen van het team

‘Ik ben me bewuster geworden wat opbrengstgericht leiderschap inhoudt, heb handvatten gekregen om eraan te werken en ben ermee aan de gang gegaan.’

Reactie cursist

Extra informatie

De training is mede gebaseerd op de ervaringen die Paul Bambrick Santoyo opdeed in zijn werk als directeur van North Star Academies in Newark, New Jersey. Hij observeerde schoolleiders en bracht in beeld waaraan zij hun tijd besteden. Hij constateert dat zeer succesvolle scholen veel tijd doorbrengen met klassen bezoeken, observeren en feedback geven.

Schoolleidersregister

Lead Like a Champion is gecertificeerd als formeel aanbod bij de deelthema’s ‘professionele leergemeenschap’ en ‘onderzoeksmatig werken’ uit het thema 3 ‘kennis- en kwaliteitsontwikkeling’.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Lead Like a Champion (po).

Nieuws

We zijn hard aan het werk om deze cursus in een gebruikersvriendelijke online-leeromgeving te plaatsen. De onlinemogelijkheden integreren we in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is, waardoor de online middelen echt een toegevoegde waarde hebben en de leerrendementen van de cursus verhoogd worden. Het aantal vermelde fysieke bijeenkomsten voor deze cursus is zodoende onder voorbehoud.
Vul het inschrijf- of belangstellendenformulier in dan we houden je op de hoogte van de ontwikkeling van de digitalisering van deze cursus.

S0105/S7042

x