Teachcoördinator (po)

TB 260

Een Teach-coördinator coacht, begeleidt en professionaliseert collega’s van de eigen school op het gebied van de technieken en het gedachtegoed uit Teach Like a Champion (TLaC).

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Een Teach-coördinator coacht, begeleidt en professionaliseert collega’s van de eigen school op het gebied van de technieken en het gedachtegoed uit Teach Like a Champion (TLaC).

Wil jij Teach-coördinator worden? In deze cursus komen de vele aspecten van deze rol aan bod.

Inhoud

Bijeenkomst 1:

 • taken en verantwoordelijkheden Teach-coördinator
 • positie van de Teach-coördinator in het team
 • transitie Teach 1.0 naar Teach 2.0
 • Teachmaterialen
 • basisgesprekstechnieken

Bijeenkomst 2:

 • TLaC-test 1
 • Teach in het meerjarenplan
 • teamprofessionalisering volgens het 'focusleren’
 • klassenconsultaties (do’s and don’ts, kijkwijzers)

Bijeenkomst 3:

 • TLaC-test 2
 • feedback geven algemeen
 • feedback geven op klassenconsultaties
 • troubleshooting bij diverse technieken

Bijeenkomst 4:

 • TLaC-test 3
 • oplossingsgericht coachen
 • aanspreken en afspreken
 • Teach in relatie tot dataverzameling en groepsplannen

'Het terugkijken en evalueren van de gevoerde gesprekken is erg nuttig.'

Reactie cursist

Resultaat

 • Je hebt voor je eigen school een Teach Like a Championbeleidsplan geschreven.
 • Je hebt drie video-opnamen gemaakt van leerkrachten die één of meerdere Teach-technieken laten zien en twee video-opnamen van een bijbehorend nagesprek tussen jou en de leerkracht.
 • Je hebt drie toetsen met betrekking tot de technieken gemaakt en deze toetsen zijn voldoende beoordeeld.

Extra informatie

 • De nadruk ligt in deze cursus niet op aanleren van de Teach technieken. Het is belangrijk dat je al met de technieken bekend bent. Ze worden inhoudelijk niet in deze cursus behandeld. Volg hiervoor de basiscursus en verdiepingscursus Teach Like a Champion.
 • Na het volgen van deze cursus wordt de cursus cursus Instructional Leader aangeraden!

P0207 / S7208

belangstellendelijstcursus aanvraagTeamtraining contactcursussen1 contactcursussen1
x