Lead Like a Champion: module 7 en 8

L 7234

Lead Like a Champion is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Belangrijke begrippen hierbij zijn: data gestuurde instructie, professionalisering van het team en het scheppen van een schoolcultuur gericht op leren. In onze modules van de Basiscursus Lead like a Champion heb je al kennis gemaakt met 6 basismodules. Met deze uitbreiding van module 7 en 8 is het plaatje compleet.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Lead Like a Champion is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Belangrijke begrippen hierbij zijn: data gestuurde instructie, professionalisering van het team en het scheppen van een schoolcultuur gericht op leren. In onze modules van de Basiscursus Lead like a Champion heb je al kennis gemaakt met 6 basismodules. Met deze uitbreiding van module 7 en 8 is het plaatje compleet.

Nascholing is en blijft natuurlijk belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Deze twee extra modules over strategisch kwaliteitsmanagement en verantwoording/transparantie zijn in 2021 toegevoegd aan deze basiscursus, zodat er een compleet aanbod is dat past bij het gehele thema: kennis- en kwaliteitsontwikkeling vanuit het schoolleidersregister. Voor cursisten die de basiscursus Lead Like a Champion al hebben gevolgd (vóór 2021) maar hun kennis willen uitbreiden, bieden we deze twee modules apart aan. In de cursus die vanaf schooljaar 2021 wordt gegeven, zijn deze twee extra modules al geïntrigeerd.

Module 7

  • Formuleren van heldere ambitiedoelen
  • Kwaliteitsaspecten beschrijven in een cyclisch proces
  • Nadenken over opzet en vulling kwaliteitsagenda
  • Het herkennen en benoemen van sterke en zwakke punten in eigen kwaliteitscyclus

Module 8

  • Een jaarverslag koppelen aan 2 kwaliteitsaspecten
  • Inzetten van financiële middelen vanuit de ambitie en de leerresultaten
  • Beargumenteren en verantwoorden van gekozen schooldoelen
  • Een teamdialoog organiseren over ambitie, doelen gekoppeld aan de zetten financiële middelen
  • Leren werken met collegiale visitatie
Lead module 8

Schoolleidersregister

Lead Like a Champion module 7 en 8 is gecertificeerd als formeel aanbod bij de thema’s 'Kwaliteitsmanagement', 'Onderzoeksmatig werken' en 'Transparantie en verantwoording' voor 10 punten.

P0131

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x