BB 744

Drie succesfactoren

  • Effectief organiseren
  • Keuzes in het curriculum
  • Gedragscultuur

Goud Onderwijs heeft als basis deze drie factoren die in Amerika de aanpak (Uncommon Schools) tot zo’n daverend succes maken. Zij benadrukken het belang van een onverminderde inzet op deze drie succesfactoren.

Uncommon Schools
De Uncommon Schools zijn voor de CED-Groep de bakermat van Teach Like a Champion, de Learnscholen en het schoolverbeteringsconcept Goud Onderwijs. Daarom zijn we bijzonder vereerd dat we ons partner mogen noemen van Uncommon schools

Lees meer over de Uncommon Schools

Uncommon Schools Tag

1. Effectief organiseren

In de hele organisatie staat de leerkracht centraal. Er zijn nieuwe rollen en bestaande rollen hebben een andere invulling, allemaal om de leerkrachten te ontzorgen. Er is altijd een tweekoppige directie:

  • De onderwijskundig directeur observeert dagelijks in de klassen, geeft dagelijks feedback en is een rolmodel. Ook maakt of stuurt deze directeur op lesvoorbereidingen en planningen.
  • De directeur bedrijfsvoering regelt alles wat niet met onderwijs te maken heeft.

Een soortgelijke strikte scheiding is terug te zien bij de verdeling van de taken van de intern begeleider en de leerlingendecaan.

  • De rol van leerlingendecaan is een nieuwe rol. Deze houdt zich uitsluitend bezig met het gedrag van de leerlingen en spreekt met leerlingen, ouders en andere betrokken partners. De leerlingendecaan zorgt voor verbinding tussen zorg en onderwijs.
  • De intern begeleider richt zich exclusief op planmatige leerlingbegeleiding en leerproblematiek.

Als dit allemaal goed is belegd, komt de leerkracht toe aan zijn primaire taak: het verzorgen van hoogwaardige, datagestuurde lessen.

2. Keuzes in het curriculum

In het curriculum is een grote focus op rekenen en taal te zien, in combinatie met burgerschapsvorming. De cognitieve resultaten worden mede behaald als er ook aandacht is voor weerbaarheid, veerkracht en doorzettingsvermogen. Om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs en als mens in de maatschappij, zul je je emoties moeten kunnen reguleren.

Die grote resultaten behalen we alleen als er ook aandacht is voor het sociaal-emotionele aspect.

Het vermogen tot compassie en empathie, begrip van de wereld waarin we leven, begrip van onze democratische samenleving en de rol van de leerling daarin, hebben daarom een belangrijke plaats in het curriculum. Tijdens de uitvoering van de pilot zullen de lessen voortdurend worden gemonitord en bijgesteld op basis van de data en de feedback van de leraren.

3. Gedragscultuur

De scholen maken hele duidelijke afspraken: hoe gaan we met elkaar om? Dit zetten zij kracht bij door de vastgelegde afspraken uitgebreid te oefenen. De leerlingendecaan heeft een hoofdrol in dit proces. Ieder jaar start met 30 dagen oefenen van routines, bijvoorbeeld: hoe spreken we elkaar aan? Hoe geef je blaadjes snel door? Dit vergroot de effectieve lestijd en ontzorgt opnieuw de leerkracht. Het controleren en bewaken van deze gedragscultuur, die altijd is gericht op leren, is in handen van de leerlingendecaan.

Elke seconde is van waarde.

De onderwijsprofessionals werken met beproefde aanpakken, zoals die van Teach like a Champion, Lead like a champion, OGW4D en DPL.

Meer informatie

Wil je ontdekken hoe Goud Onderwijs jou kan helpen?
Edwin Vugts 2

Vind je dit interessant voor jouw bestuur, stichting, gemeente of school?

Neem contact met Edwin Vugts

Direct contact
x