L 7234

Cito doorstroomtoets en andere doorstroomtoetsen

  • Hoe effectief was ons onderwijs het afgelopen half jaar?
  • Welke acties kunnen bijdragen aan verbetering?

Doorstroomtoets: een dosis data

Het gonst in de school. Klamme handen, gespannen gezichten, hooggespannen verwachtingen: de doorstroomtoets brengt nogal teweeg voor de kinderen. Ook voor het onderwijsteam is het van belang. Of je nu de Cito doorstroomtoets of een andere landelijk genormeerde eindtoets in groep 8 gebruikt: het is een hofleverancier van een flinke dosis data. Deze data geven antwoord op belangrijke vragen. Hoe haal je deze antwoorden goed naar boven?

De doorstroomtoets van groep 8 geanalyseerd

Regelmatig worden wij als ‘bekende en betrokken buitenstaander’ gevraagd om mee te kijken naar de gegevens die de doorstroomtoets (voorheen eindtoets) van groep 8 hebben opgeleverd. Samen bekijken en analyseren we de schoolbrede resultaten van de eindtoetsen. We gaan in gesprek over de bevindingen en doen aanbevelingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leerkracht van een zwakke groep ondersteuning nodig heeft. Of dat leerlingen onvoldoende eigenaar zijn van het eigen leerproces. Zijn er zichtbare trends, per vakgebied of over de hele linie? Wat vertellen de groepsresultaten? Hoe kun je een succesvolle aanpak borgen door opbrengstgericht te werken?

Logo in rondje

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wil je weten hoe je je data effectief analyseert en gebruikt? Neem contact op met Carla van Doornen.

x