BB 521

Differentieren bij begrijpend lezen

  • Hoe deel ik de begrijpend leesgroepjes goed in?
  • Hoe geef ik een taak op het juiste niveau, met voldoende uitdaging?

Begrijpend lezen op alle niveaus

Ken je dat? Dat je als een octopus alle leesgroepjes tegelijk lijkt te begeleiden, maar nooit het gevoel hebt dat je genoeg hebt gedaan? Vanaf groep 4 ga je aan de slag met actief lezen. Veel leerkrachten vinden het een breinbreker: hoe geef je de instructietafel vorm, en wie zet je met elkaar in een groepje? Naast goed voorbeeldgedrag en gerichte instructie, is ook de kunst van het loslaten van toepassing. Geef veel tijd en ruimte om te oefenen. Als je blijft vertellen hoe het moet, dan stopt het leren. Ook aan de instructietafel is een kwartier van jouw gerichte aandacht voldoende. Maak gebruik van de Nieuwsbegrip niveaus.

Bij twijfel: laat ze het stapje hoger zetten. Daag uit. Je kunt altijd nog terug.

Nieuwsbegrip niveaus

Je wilt je leerlingen een uitdagend niveau bieden, maar niet té. Als een tekst te moeilijk is, dan lukt het niet om de informatie te koppelen aan wat al bekend is. Het gevolg: de kinderen haken af. De teksten van Nieuwsbegrip zijn ingedeeld in niveaus. Groep 5 leest bijvoorbeeld op niveau A. Toch zijn er in groep 8 soms nog leerlingen die alleen maar A-teksten aankunnen. Om leerlingen goed gedifferentieerd te kunnen ondersteunen bij problemen, heb je scherp inzicht nodig in het proces van begrijpend lezen. Wat is jouw didactische aanpak, en maak je goed gebruik van de toetsdata?

Groep5 340

Primair onderwijs 

Wil je meer weten over differentiëren bij begrijpend lezen?

Lees meer
Groep5 204

Speciaal onderwijs 

Wil je meer weten over differentiëren bij begrijpend lezen?

Lees meer
x