BB 322

Kleutertoets

  • Is ons kindvolgsysteem voldoende als we de kleutertoetsen straks niet meer als leerlingvolgsysteem mogen afnemen?
  • Hebben we aanvullende instrumenten nodig naast ons huidige kindvolgsysteem? Zo ja, welke?

Niet toetsen maar observeren

Ze weten je keer op keer te verbazen met plotselinge nieuwe vaardigheden. Kleuters ontwikkelen niet lineair maar in sprongen. Daarom is een toets bij kleuters een meetmoment met een zeer beperkte houdbaarheidsdatum. Ook past de wijze van toetsen niet bij de manier waarop jonge kinderen kunnen laten zien wat ze kunnen. Daarom besloot het kabinet in 2018 dat het beter is om de ontwikkeling van kleuters niet met schoolse toetsen te meten. Per 1 augustus 2022 mogen scholen kleutertoetsen niet meer gebruiken als kindvolgsysteem. Wat betekent dat voor jullie als school?

Nieuwe regels, nieuwe keuzes

Om je aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van jouw groep, is het belangrijk om de ontwikkeling goed in kaart te brengen. Zo kun je een passend, beredeneerd aanbod samenstellen. Hiervoor zijn diverse observatie-instrumenten beschikbaar. Veel scholen zijn nu bezig met de vraag: welk systeem sluit het best aan bij hoe wij werken? En wat mag er nu precies wel en niet?

De laatste ontwikkelingen

Natuurlijk houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en vind je ze hier op de website. Onlangs heeft het ministerie van OCW in een online informatiebijeenkomst bekendgemaakt dat er wijzigingen in wetsvoorstellen op handen zijn.

  1. Goedkeuring niet verplicht
    In tegenstelling tot wat er in de Kamerbrief van 2018 stond, zijn scholen met ingang van 1 augustus 2022 niet verplicht om een goedgekeurd kleuterobservatiesysteem te gebruiken. Het voornemen is nu om scholen zelf hun kleuterobservatiesysteem te laten kiezen. De gemaakte keuze verantwoord je aan de onderwijsinspectie.
  2. Geen goedkeuring maar erkenning
    Er wordt straks niet meer gesproken van goedkeuring maar van erkenning. Op dit moment werkt het Research Center voor Examinering en Certificering (RCEC) aan een concept beoordelingskader om te kunnen komen tot een erkenning van de kleuterobservatiesystemen.

Waar kies jij voor?

Scholen kunnen dus zelf kiezen. Kies je dan voor een erkend of niet-erkend systeem? In beide gevallen licht je je keuze toe aan de inspectie. OCW geeft aan dat het waardevol is om te kiezen voor een erkend instrument. Echter, niet-erkend wil niet zeggen dat het geen goed systeem is. Er zijn diverse kleine aanbieders van volgsystemen voor wie het financieel niet haalbaar is om het hele traject tot erkenning uit te voeren. Dat zegt niets over de kwaliteit van het systeem.

Veelgestelde vragen

Om je te helpen bij het maken van nieuwe keuzes zetten we de veelgestelde vragen en hun antwoorden op een rij.

Vraag en antwoord

De overheid heeft bepaald dat je kleutertoetsen niet meer als kindvolgsysteem mag gebruiken. Deze regel gaat vooralsnog in per 1 augustus 2022.

Jawel, in individuele gevallen mag je nog steeds een toets afnemen. Dit kan aanvullende informatie geven, bijvoorbeeld als je merkt dat je te weinig informatie hebt over de taalontwikkeling van een anderstalig kind. Zolang je de toets niet als volgsysteem voor de hele groep gaat gebruiken, blijft toetsen toegestaan. Mits goed gebruikt geeft een toets een objectief beeld van de vaardigheden van een kind op dat moment.

Om te kunnen bepalen welk systeem jullie het beste past is het handig om met behulp van onze criterialijst na te gaan waar het instrument voor jullie aan moet voldoen. Daarna kun je met die lijst verschillende instrumenten bekijken, door informatie op te vragen bij de diverse uitgevers of ons te vragen met je mee te denken. Wij kennen een groot aantal instrumenten en helpen je graag.

Als je de taalontwikkeling van een anderstalig kind objectief in beeld wilt brengen, dan is daar op dit moment geen geschikt observatie-instrument voor. Natuurlijk wil je wel weten hoe het bijvoorbeeld met de passieve woordenschat is gesteld. Bij deze kinderen kun je nog steeds in je een taaltoets afnemen, ook als de nieuwe regel van kracht is. Echter, dit mag alleen als je het niet standaard opneemt als leerlingvolgsysteem.

Welk kindvolgsysteem je ook hebt: je hebt er alleen iets aan als je er op de juiste manier mee werkt. Ben je benieuwd of jullie het nog wel gebruiken zoals bedoeld? Om deze vraag te beantwoorden ontwikkelden we een check. Wij hebben 15 gecertificeerde KIJK!-trainers in huis. Neem gerust contact met ons op voor een advies op maat.

Van toetsen naar observeren cover

Alles wat je echt moet weten over het einde van de kleutertoets.

Vul je gegevens in en ontvang de checklist.

Aan de slag

Scholen kunnen dus nu echt aan de slag kunnen met het kiezen van een kleuterobservatiesysteem dat past bij hun visie en wensen. We helpen je daar graag bij.

Hulp bij kiezen? Kom tot het systeem dat écht bij jullie past

Werk je nog op de juiste manier met KIJK!? Doe de check

x