BB 322

Kleutertoets

  • Is ons kindvolgsysteem voldoende als we de kleutertoetsen straks niet meer als leerlingvolgsysteem mogen afnemen?
  • Hebben we aanvullende instrumenten nodig naast ons huidige kindvolgsysteem? Zo ja, welke?

Niet toetsen maar observeren

Ze weten je keer op keer te verbazen met plotselinge nieuwe vaardigheden. Kleuters ontwikkelen niet lineair maar in sprongen. Daarom is een toets bij kleuters een meetmoment met een zeer beperkte houdbaarheidsdatum. Ook past de wijze van toetsen niet bij de manier waarop jonge kinderen kunnen laten zien wat ze kunnen. Daarom besloot het kabinet in 2018 dat het beter is om de ontwikkeling van kleuters niet met schoolse toetsen te meten. Per 1 augustus 2022 mogen scholen kleutertoetsen niet meer gebruiken als kindvolgsysteem. Wat betekent dat voor jullie als school?

Nieuwe regels, nieuwe keuzes

Om je aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van jouw groep, is het belangrijk om de ontwikkeling goed in kaart te brengen. Zo kom je tot een passend, beredeneerd aanbod. Hiervoor zijn diverse observatie-instrumenten beschikbaar. Veel scholen zijn nu bezig met de vraag: voldoet ons kindvolgsysteem aan de eisen? Welk systeem sluit het best aan bij hoe wij werken en wat mag er nu precies wel en niet?

Veelgestelde vragen

Om je te helpen bij het maken van nieuwe keuzes zetten we de veelgestelde vragen en hun antwoorden op een rij. Natuurlijk houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Onze bron hiervoor is (we hebben daarvoor korte lijnen met) de Expertgroep Toetsen PO: de onafhankelijke adviescommissie die de observatie-instrumenten beoordeelt en goedkeurt.

Vraag en antwoord

De overheid heeft bepaald dat je kleutertoetsen niet meer als kindvolgsysteem mag gebruiken. Deze regel gaat vooralsnog in per 1 augustus 2022.

Jawel, in individuele gevallen mag je nog steeds een toets afnemen. Dit kan aanvullende informatie geven, bijvoorbeeld als je merkt dat je te weinig informatie hebt over de taalontwikkeling van een anderstalig kind. Zolang je de toets niet als volgsysteem voor de hele groep gaat gebruiken, blijft toetsen toegestaan. Mits goed gebruikt geeft een toets een objectief beeld van de vaardigheden van een kind op dat moment.

Een duidelijke regel is dat je kindvolgsysteem straks moet zijn goedgekeurd door de Expertgroep. Daarnaast zijn er nog talloze criteria om je keuze op te baseren. We maakten een handige criterialijst om je te helpen bij het maken van je keuze. We krijgen hier veel vragen over en helpen je graag.

Op dit moment zijn er twee observatie-instrumenten voor kleuters goedgekeurd: Motoriek voor Kleuters en Kleuter in beeld - Taal van Cito. Er worden nog steeds systemen ter beoordeling aangeboden. Zodra er weer een systeem is goedgekeurd maken wij dit op onze website bekend.

Als je de taalontwikkeling van een anderstalig kind objectief in beeld wilt brengen, dan is daar op dit moment geen geschikt observatie-instrument voor. Natuurlijk wil je wel weten hoe het bijvoorbeeld met de passieve woordenschat is gesteld. Bij deze kinderen kun je nog steeds in je een taaltoets afnemen, ook als de nieuwe regel van kracht is. Echter, dit mag alleen als je het niet standaard opneemt als leerlingvolgsysteem.

Welk kindvolgsysteem je ook hebt: je hebt er alleen iets aan als je er op de juiste manier mee werkt. Ben je benieuwd of jullie het nog wel gebruiken zoals bedoeld? Om deze vraag te beantwoorden ontwikkelden we een check. Wij hebben 15 gecertificeerde KIJK!-trainers in huis. Neem gerust contact met ons op voor een advies op maat.

Logo in rondje

Heb je een specifieke vraag?

Meer weten over het volgen en in kaart brengen van de ontwikkeling in groep 1-2? Neem contact met ons op.

x